ais

  1. A

    SMS-koder för att fylla på mobilt internet.

    Här är SMS-koderna för att fylla på internet på mobilen. Gäller AIS fyll på motsvarande summa med one to call och ladda på internet. Brukat ladda på den för 750 bath innan, dessa internet abonemang gäller 1 månad, laddade 450 bath denna gång.
 
Topp