besök

  1. P

    Besökvisum

    Jag är 49 och flickvännen 20. Tror ni att det är ett problem för besökvisum.
 
Tillbaka
Topp