helgdagar

  1. magunnar

    Helgdagar

    Nu har Thailand fått två nya helgdaga 28 Juli nya kungens födelsedag och 13 Okt när gamle kungen dog.
 
Tillbaka
Topp