hetta

  1. Isan Lover

    Värmebölja i Thailand

    Hej En värmebölja i Thailand kan göra att en temperaturer på 45.8 grader kan uppnås, det är väl ovanligt höga temperaturer även för Thailand. Heat shock: Thailand to hit scorching 45.8C on Wednesday says Met Dept https://www.nationthailand.com/thailand/general/40026353 Mvh isan lover
 
Tillbaka
Topp