idrott

  1. A

    folk och Idrott, egentligen ganska ointresserade?

    Har en generalisering som jag gillar faktiskt, och den bygger på att många av de människor gillar och återkommer ganska ofta till just ishockey, dessa personer är i normalfallet ganska ointresserade av sport och idrott i övrigt!!! Det känns som om ishockey täcker någonting annat, än just...
 
Tillbaka
Topp