juridik

 1. R

  Besöksvisum i väntan på UT?

  Vi är väl många som är bekymrade över långa väntetider för UT hos Migrationsverket just nu. Jag och min flickvän hade från början räknat med sex månaders väntan om allt rullar på som det ska, men oroas nu över att det kan ta mycket längre tid än så. I första hand kommer jag att resa ner en sväng...
 2. E

  Vilken promillegräns gäller för motorbike i Thailand?

  Vilken promillegräns gäller för motobike i Thailand(Pattaya)? Har hört att polisen har många konroller numera.
 3. T

  Visum Sverige. Tidigare Schengen overstay

  hej Min tjej åkte på ett 9 dagars overstay i Belgien 2012. Fick rådet av en advokat. Men det var ju fel. Blev hemskickad av polis. Drygt tre år sen detta visum utfärdades. Nu ska vi söka till Sverige. Till mig. Någon som har kunskap / erfarenhet kring detta ?
 4. thaikonsult

  Äktenskapsförord giltigt trots språkförbistringar.

  Äktenskapsförord giltigt trots språkförbistringar Ett äktenskapsförord skrevs under utan att den thailändska makan förstod svenska. I samband med skilsmässan uppstod tvist om avtalets giltighet. Hovrätten anser att förordet ska gälla eftersom kvinnan fått innehållet förklarat för sig. Kvinnan...
 5. thaikonsult

  Faderskapsärenden med utlandsanknytning.

  Faderskapsärenden med utlandsanknytning. För de barn som har hemvist här i landet är svensk socialnämnd behörig att utreda faderskapet. Det är svensk lag som ska tillämpas. Om en faderskapsfråga som aktualiseras här i landet har anknytning till något annat land, kan dock även utländsk rätt samt...
 6. thaikonsult

  Omprövning eller överklagan av ett visumbeslut.

  Omprövning eller överklagan av ett visumbeslut. Är du av någon anledning inte nöjd med ett beslut om visum kan du antingen begära en omprövning av beslutet hos ambassaden eller överklaga beslutet hos Migrationsdomstolen. Begäran om omprövning av ett visumbeslut gör du hos ambassaden inom 21...
 7. thaikonsult

  Vad är ett samboavtal?

  SAMBOAVTAL ÄR ETT AVTAL som skrivs mellan sambor. Ett samboavtal skall vara skriftligt och båda samborna skall underteckna samboavtalet för att det skall vara giltigt. Ett samboavtal behöver inte registreras vid domstol. Genom ett samboavtal kan de samboende komma överens om de vill att...
 8. thaikonsult

  När blir man egentligen sambo?

  Enligt sambolagen är ett samboförhållande definierat som två ogifta personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. Detta innebär att man inte blir sambo över en natt för att man flyttar ihop. I domstolspraxis har man sagt att ca 6 månader är...
 9. A

  Vad innebär ett äktenskapsförord?

  Vet inte om det finns på samma sätt , men om du tiilex köper en Condo7/ägenhet i ditt namn så kan du innan ni gift Er skriva den som din egen separata egendom , jag har hört(vet ej om det stämmer) att det efter ingånget äktenskap i Thai är svårt att skriva det ena eller det andra som egen...
 10. thaikonsult

  Vad innebär ett äktenskapsförord?

  Giftorättsregeln gäller när ni har gift er, vilket betyder att ni delar på den egendom som inte är enskild. Genom att skriva ett äktenskapsförord kan ni avtala bort giftorätten och ni har en del alternativ på hur ni kan utforma detta: Ni kan avtala om att den egendom ni ägde innan ni gifte er...
 11. thaikonsult

  Vårdnad om barn i Thailand

  Allmänt Myndighetsåldern i Thailand är 20 år. Ett barn under 20 år står således under någons vårdnad. I Thailand skiljer man i lagstiftningen på ”person exercising parental power” som refererar till barnets far och/eller mor medan termen ”guardian” refererar till en tredje person. Den...
 12. thaikonsult

  Tillvägagångssätt vid nationell adoption i Thailand.

  Ansökan om adoption i dessa fall ska ha ingetts till CAC om adoptivföräldrarna är bosatta /registrerade i Bangkok. Om adoptivföräldrarna är bosatta/registrerade i annan provins ska ansöka inges till Provincial Public Welfare Office inom distriktskontoret i berörd provins. Ansökan ska inges...
 13. thaikonsult

  Så definieras sambos enligt lagens mening!

  Prop. 2002/03:80 (I lagen definieras sambor som ”två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll” (1§ 1st). Genom att använda denna formulering i stället för ”äktenskapsliknande Förhållande” fångar man in såväl homosexuella som heterosexuella sambor...
 14. thaikonsult

  Skriv ett samboavtal.

  Är du sambo – skriv ett samboavtal. Samboavtal är ett avtal som skrivs mellan sambor. Ett samboavtal skall vara skriftligt och båda samborna skall underteckna samboavtalet för att det skall vara giltigt. Ett samboavtal behöver inte registreras vid domstol. Genom ett samboavtal kan de samboende...
 15. thaikonsult

  Byta efternamn i Thailand och få ett nytt UT kort.

  Byta efternamn i Thailand och få ett nytt UT kort. Om man bytt sitt efternamn, kan man lämna biometri hos Svenska Ambassaden i Bangkok och få ett nytt UT-kort. Det tar ca tre-fyra veckor innan det nya UT-kortet når ambassaden. Förut-sättningen för att få ett nytt UT-kort med det nya efternamnet...
 16. thaikonsult

  Underteckna handlingar, fullmakter, m.m. till ambassader och Migrationsverk.

  Underteckna handlingar, fullmakter, m.m. till ambassader och Migrationsverk. När flickvänner/pojkvänner ska underteckna olika handlingar som ska sändas till svenska myndigheter så ska man tänka på namnteckningen ska vara på det språk som den bifogade passhandlingen/ID kortet har. Detta för att...
 17. thaikonsult

  Utländska äktenskaps giltighet i Sverige.

  Utländska äktenskaps giltighet i Sverige. Bestämmelser om när i utlandet ingångna äktenskap erkänns i svensk rätt återfinns i lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmyndarskap. (Lagen benämns i det följande 1904 års lag.) Internordiska...
 18. thaikonsult

  Gifta sig inför thailändsk myndighet!

  Många frågar hur man göt om man som svensk vill gifta sig med en thailändsk medborgare i Thailand. Så här ska det gå till att gifta sig i Thailand hos thailändsk myndighet enligt den officiella versionen: För dig som är skriven i Sverige: Äktenskapscertifikat. Blankett finns på Skatteverkets...
 
Tillbaka
Topp