kollodialt silver

  1. nmax

    Kolloidalt Silver

    Råder ju delade meningar och ex Svenska myndigheter har ju bestämt sig för att kolloidalt silver är farligt men jag är nog av en annan åsikt. Att silver dödar bakterier är ju ett faktum, sen huruvida det är bra, nyttigt eller rent av farligt att förtära tvistar man ju om men efter allt jag läst...
 
Topp