mark

  1. matteinsurin

    Tre rai i surin

    Frugan har köpt 3 rai i byn, naturligtvis med hjälp från svenska banken. Många idéer har vi. Men framförallt var det för barnen. Vi började i alla fall att lägga ner rör, för att kunna fylla upp marken.
 
Topp