skolplikt

  1. M

    Skolplikt för Thai?

    Hej! Undrar om någon känner till hur det är med skolplikten i Thailand för barnen där? Jag vet att de går i skola från väldigt tidig ålder, typ 3 år. Är den obligatorisk? Varför jag frågar är om skolan kan vara något hinder att komma till Sverige på 3-månadersbesök innan man får permanent...
 
Topp