Åter klimatet

Vetenskap är ingenting som bestäms av majoritet i någon slags demokratisk process. Det räcker att EN person har rätt!


Här är dock ett bevis på att det INTE råder konsensus ang. klimathotet. Väl värt att lyssna på. :p

31,487 American scientists have signed this petition, including 9,029 with PhDs
Global Warming Petition Project
Hm... Nja.... Petitionen startade 1999 alltså 20 år sedan i år... Läs och begunda.. Debatten lär nog fortsätta :) Ha en bra kväll... Jag har mycket att göra :)
Oregonpetitionen


Oregonpetitionen är en petition organiserad av Oregon Institute of Science and Medicine mellan 1999 och 2001 samt åter igen 2007. Petitionen är starkt kritisk till Kyotoprotokollet och har (maj 2008) drygt 31 000 underskrifter.[1]
Personerna bakom petitionen menar att det saknas vetenskapliga bevis för att mänskligt utsläpp av koldioxid, metan och andra växthusgaser kommer leda till katastrofal uppvärmning av jordens atmosfär och störningar i jordens klimat samt uppmanar även USA:s kongress att inte skriva under Kyotoprotokollet.
Oregonpetitionen framförs ofta i klimatdebatten som en indikation på att det skulle råda någon sorts oenighet bland klimatforskarna men petitionen förnekar inte på något sätt att jorden genomgår en antropogen global uppvärmning. I ett manuskript som medföljde uppropet hävdades att den förväntade uppvärmningen till följd av koldioxidutsläppen skulle bli försumbar och att koldioxidgödsling av växter skulle absorbera mycket av utsläppen.

Kritik
Petitionen har fått kritik för sin bristande kontroll av dem som undertecknat petitionen ifall de verkligen är forskare inom området. Av de undertecknade skall enligt kritiker enbart drygt 2 000 verkligen ha definierat sig som forskare inom områden som på något sätt har koppling till klimatet. Bland underskrifterna förekommer även namn som Geri Halliwell (sångerska) och Michael J. Fox (skådespelare).[2]
Petitionen spreds i form av ett massutskick till personer som avlagt någon sorts akademisk examen runt om i USA.[3] I massutskicket medföljde även ett opublicerat manuskript med titeln "Environmental Effects of Increased Atmospheric Carbon Dioxide" som i sin utformning, layout och val av typsnitt nästan var helt identiskt med artiklar ur The National Academy of Sciences (NAS) egen väl ansedda tidskrift Proceedings of the National Academy of Sciences. Detta föranledde NAS att offentligt gå ut och starkt ta avstånd från Oregonpetitionen i ett pressmeddelande den 20 april 1998.[4] I pressmeddelandet underströk även NAS att Oregonpetitionens manuskript inte publicerats i någon faktagranskad (peer reviewed) tidskrift.
Den vetenskapliga tidskriften Scientific American genomförde i oktober 2001 ett stickprov på undertecknarna. Man valde slumpmässigt 30 namn av de 1400 undertecknare som avlagt doktorsexamina. Av de 26 som kunde identifieras som verkliga personer stödde 11 personer fortfarande petitionen. Av dessa 11 var enbart en person klimatforskare, två personer hade expertis från närliggande områden, och de övriga 8 personerna undertecknade petitionen efter att ha utvärderat den bifogade informationen. Vidare uppgav 6 personer att de inte skulle underteckna petitionen idag, tre personer hade inget minne av petitionen, en person hade avlidit och fem personer svarade inte på Scientific Americans förfrågan.[5]
 

Acke

Aktiv medlem
Ungefär samma resultat då, som när man har försökt undersöka vad som ligger bakom det vanliga påståendet "att alla forskare är överens om klimathotet". :)

Och håller man numera inte med majoriteten så finns det alltid någon som snabbt är där och skall bränna häxan:

"Professor Anna Wåhlin är kritisk till den klimatdebatt som pågår. Media målar upp en hotfull bild av en kommande katastrof, som hon menar att det inte finns så mycket stöd för.

Intervjun avslutas med: ”Själv är jag mer bekymrad över att klimatet blir kallare än att det skulle bli varmare. För sannolikt befinner vi oss i slutet av en 10 000-årig mellanistid… Klimat och temperatur är väldigt komplexa saker, som det behövs mycket mera data över tid för att förstå. Därför borde resurser läggas på forskning, snarare än på att göra ytterligare osäkra klimatmodeller”.

Den här intervjun föll inte lektor Dan Strömberg vid institutionen för Biologi och Miljövetenskap vid GU, i smaken. Med debattinlägget ”Vifta inte bort klara bevis för klimatförändringar!” förklarar han varför: ”En välrenommerad klimatforskare avfärdar slutsatser och rön från den internationella klimatpanelen – IPCC i parti och minut.”

GU Journalen 2-2019

Dan S. är inte klimatforskare. Han lutar sig mot IPCC:s rapporter och borde veta att I:et i IPCC står för intergovernmental och inte internationell, vilket är en viktig principiell skillnad."
 
Senast ändrad:
Klimatet har förändrats är vi väl nästan alla ense om.
Orsakerna är vi dock oense om.
Vi människor har med största sannolikhet en "viss" påverkan.
Om det sedan är av negativ eller positiv inverkan råder delade uppfattningar om.
Ökar koldioxidhalten i atmosfären ökar även vattenångan vilken är det som har störst klimatpåverkan.
Det är vi människor som troligtvis påverkas mest negativt av en ökande koldioxidhalt medan växtlivet påverkas positivt.
Det pratas att inom en "begränsad" framtid kommer över 1 million arter att utrotas.
Utrota vi den art som har störst klimatpåverkan på jorden kanske 99 % av de andra överlever.
Vad göra?????
I Thailand kommer inte monsunen lika regelbundet som den gjorde på 70 talet, vädret har blivit mer och mer oregelbundet under de senaste 40 åren.
I Sverige har vi södra delen knappt några vintrar och kommer vintern blir den först i Februari och dessutom kortvarig till skillnad mot hur den var på 50 och 60 talet.
Årets vinterväder i mellersta Dalarna var ganska likt normalt Småländskt vinterväder på 60 talet.
I södra Sverige hade vi 1955 och 1959 riktiga torksommrar men ingen så extrem som den 2018.
1975, 1983, 1992 var visserligen också delvis torrt och varmt så det kan vara svårt att dra några slutsatser p.g.a. fjolårets extrema torka och värme.
Vi kanske "bara" är inne i en period av återkommande värme och torka, kanske en "kortvarig" period på något hundratal år, vem vet egentligen vilket??
Meteorologer har svårt att bara förklara vilket väder vi ska få de närmaste dagarna, hur kan då "klimatforskare" vara säkra på sina analyser?
 
Såg agenda häromdagen där MP fastställer att kärnkraften inte är en lösning på problemet.
Han säger senare att det krävs många delar för att lösa problemet men kärnkraften får inte vara en del av lösningen. Hmmm varför förkasta en del av den efterlängtade "lösningen" om det nu är så förbannat bråttom?

På frågan om MP kan fortsätta ha så hög skatt på t.ex. bensin när så många upprörs över detta svarar han att det ska vara klart för alla att MP tar ansvar och sätter klimat/miljö på första plats.
Jag hoppas alla därmed förstår att MP även sätter (sitt klimat/miljö-mål) framför väljare/mänskligheten. De är helt klart människans värste fiende.

Språkröret säger också att svensken vill vara en del av lösningen till problemet. Vad han dock inte för fram är att Sverige är minusbidragare vad det gäller CO2. Enligt Lennart Bengtsson, en av sveriges mest meriterade klimatforskare, suger svensk skog åt sig mer CO2 än hela Sverige släpper ut och att vi borde istället förmå Indien/Kina att reducera sina utsläpp. Undrar om svensken, i gemen, vet om att vi inte tillför CO2 men ändock fortsätter politikerna att hävda att vi släpper ut för mycket.

/ SatanG
 

Berralund

Forumvärd
Forumpersonal
Såg agenda häromdagen där MP fastställer att kärnkraften inte är en lösning på problemet.
Han säger senare att det krävs många delar för att lösa problemet men kärnkraften får inte vara en del av lösningen. Hmmm varför förkasta en del av den efterlängtade "lösningen" om det nu är så förbannat bråttom?

På frågan om MP kan fortsätta ha så hög skatt på t.ex. bensin när så många upprörs över detta svarar han att det ska vara klart för alla att MP tar ansvar och sätter klimat/miljö på första plats.
Jag hoppas alla därmed förstår att MP även sätter (sitt klimat/miljö-mål) framför väljare/mänskligheten. De är helt klart människans värste fiende.

Språkröret säger också att svensken vill vara en del av lösningen till problemet. Vad han dock inte för fram är att Sverige är minusbidragare vad det gäller CO2. Enligt Lennart Bengtsson, en av sveriges mest meriterade klimatforskare, suger svensk skog åt sig mer CO2 än hela Sverige släpper ut och att vi borde istället förmå Indien/Kina att reducera sina utsläpp. Undrar om svensken, i gemen, vet om att vi inte tillför CO2 men ändock fortsätter politikerna att hävda att vi släpper ut för mycket.

/ SatanG
Snälla, nämn inte MP. Nu är dagen totalförstörd, depressionen kom direkt. :( :'(
 

Matt82

Forumveteran
Må så vara men det krävs stil och finnes för att lyckas med det och det kan man beundra de för. Andra har misslyckats med en betydligt bättre hand.
De andra har inte statsfinansierad reklamtv för sina partier... Sen har nuvarande regering lyckats likt de flesta diktatorer att utmåla allt motstånd som icke demokratiskt och en direkt fara för landet.

Det finns väldigt många väljare som enbart får sina nyheter från public service samt Aftonbladet och då framstår faktiskt S och MP som seriösa alternativ, ja i princip det enda alternativet om man inte vill återinföra tredje riket...
 

Galten

Aktiv medlem
Hade miljöpartiet varit en framåtsträvan för att få folk till naturen och bättra till reproduktion av flora och fauna vid riskområden.
Bättra till framkomligheten för oss naturvänner utan att riskera områden med hotade arter.
En tydlig agenda som lockar folk att inte skräpa ner.
Då kanske.
Tyvärr har de fastnat i att hindra oss detta med skatter.
Övrig politik har ju inte med miljö och göra.
Snart har man inte råd att resa till Thailandländska naturen om deras flygskatter eskalerar:rolleyes:.

Utvecklingen har gått bra framåt utan deras medverkan av klimatsmarta alternativ typ led lampan och framåt går det.
Tyvärr så väljer många länder kol trots allt elände för elproduktion och jag tycket allt annat är bättre.
Kanske vi kunde starta ett naturparti?;)
 
Senast ändrad:

nmax

Forumveteran
Nu har jag ärligt talat inte tid att titta på detta (ska jobba) Men jag har väldigt svårt för Lars Bern sedan tidigare. Vaccinations och statinmotståndare som han är. (Jag arbetar ju inom sjukvården)

Stockholmsinitiativet blev väl utsedd som "årets förvillare" för ett antal år sedan? Som person har jag svårt med så kallade "auktoriteter" som säger "Följ mig, jag har rätt och alla andra har fel."

Skall försöka få tid i kväll att titta på det..
Så du anser att vaccinationer är säkra och bra?
 

Berralund

Forumvärd
Forumpersonal
Hade miljöpartiet varit en framåtsträvan för att få folk till naturen och bättra till reproduktion av flora och fauna vid riskområden.
Bättra till framkomligheten för oss naturvänner utan att riskera områden med hotade arter.
En tydlig agenda som lockar folk att inte skräpa ner.
Då kanske.
Tyvärr har de fastnat i att hindra oss detta med skatter.
Övrig politik har ju inte med miljö och göra.
Snart har man inte råd att resa till Thailandländska naturen om deras flygskatter eskalerar:rolleyes:.

Utvecklingen har gått bra framåt utan deras medverkan av klimatsmarta alternativ typ led lampan och framåt går det.
Tyvärr så väljer många länder kol trots allt elände för elproduktion och jag tycket allt annat är bättre.
Kanske vi kunde starta ett naturparti?;)
Du har så rätt där. Jag är en stor vän av att bevara ursprunglig flora och fauna. Men att försöka göra det genom att ideligen höja skatter på sådant man anser är skadligt är helt dödfött. Det finns mycket bättre vägar att gå genom att uppmuntra istället för att bestraffa. Det finns inget parti i Riksdagen idag som inte värnar om miljön men man har olika incitament. MP har valt helt fel väg och det är därför dom ideligen ligger och balanserar på fyraprocentsspärren.

Tack och lov behöver vi skåningar än så länge inte bekymra oss om deras korkade flygskatt, Danmark har vad jag vet ännu inte införande av någon sådan på sin agenda. Men visst, skall jag till Stockholm åker jag hellre tåg. Två timmar längre restid kanske men mycket bekvämare med minimerade väntetider (i normalfallet).
 
Så du anser att vaccinationer är säkra och bra?
JAAAAAA!!!!!!!
Anser man något annat så får man läsa på igen eller åtminstone hålla tyst och inte skrämma folk. (Jag tänker inte ens försöka vara diplomatisk i den här frågan) Oerhört enerverande med propagandan mot vaccin som kostar liv och orsakar lidande helt i onödan.

Visst kan man ta fram exempel på personer som haft otur och drabbats av biverkningar eller till och med död. Men populationsmässigt finns det inga som helst tvivel om vacciners nytta. Det är ungefär lika dumt att argumentera mot vaccin som de personer som argumenterade mot säkerhetsbälte i bilen. Man drog fram exempel på personer som överlevt (som man sa) på grund av att de inte använt bältet. Att bältet räddade hundratals personer från död och allvarlig skada var inget man ville kännas vid....

När det gäller narkolepsifallen efter Svininfluensavaccineringen så berodde dessa inte på vaccinet i sig själv. Där kan jag hålla med om att man skulle använt en annan form av "förstärkningsmedel" Man var helt enkelt snål (Sverige och Finland) och skulle spara pengar och det var bråttom. Men det fanns en verklig fruktan för något verkligt illa. Nu blev det cirka 300 000 döda globalt. Influensa dödar alltid många människor globalt sett men här var 80% av dödsfallen yngre än 65 år.

https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(12)70121-4/fulltext

Findings
We estimate that globally there were 201 200 respiratory deaths (range 105 700–395 600) with an additional 83 300 cardiovascular deaths (46 000–179 900) associated with 2009 pandemic influenza A H1N1. 80% of the respiratory and cardiovascular deaths were in people younger than 65 years and 51% occurred in southeast Asia and Africa.
Interpretation
Our estimate of respiratory and cardiovascular mortality associated with the 2009 pandemic influenza A H1N1 was 15 times higher than reported laboratory-confirmed deaths. Although no estimates of sCFRs were available from Africa and southeast Asia, a disproportionate number of estimated pandemic deaths might have occurred in these regions. Therefore, efforts to prevent influenza need to effectively target these regions in future pand


Någon gång kommer en influensa eller annan sjukdom som kommer att döda 100 tals miljoner människor. Den kan komma imorgon eller om 50 år men den kommer. Någon här på forumet kommer troligen att försöka var roliga och skriva att det bara är bra att många dör. Tänk då på att det kan gälla er själva eller barn eller barnbarn.
 
Hade miljöpartiet varit en framåtsträvan för att få folk till naturen och bättra till reproduktion av flora och fauna vid riskområden.
Bättra till framkomligheten för oss naturvänner utan att riskera områden med hotade arter.
En tydlig agenda som lockar folk att inte skräpa ner.
Då kanske.
Tyvärr har de fastnat i att hindra oss detta med skatter.
Övrig politik har ju inte med miljö och göra.
Snart har man inte råd att resa till Thailandländska naturen om deras flygskatter eskalerar:rolleyes:.

Utvecklingen har gått bra framåt utan deras medverkan av klimatsmarta alternativ typ led lampan och framåt går det.
Tyvärr så väljer många länder kol trots allt elände för elproduktion och jag tycket allt annat är bättre.
Kanske vi kunde starta ett naturparti?;)
Ett natur parti vore bra med inriktning mot biologisk mångfald. Det får inte bli ett enfrågeparti så förbättrade pensioner bör stå på partiprogrammet :)
 

Acke

Aktiv medlem
Någon gång kommer en influensa eller annan sjukdom som kommer att döda 100 tals miljoner människor. Den kan komma imorgon eller om 50 år men den kommer. Någon här på forumet kommer troligen att försöka var roliga och skriva att det bara är bra att många dör. Tänk då på att det kan gälla er själva eller barn eller barnbarn.
Vaccin fungerar naturligtvis och biverkningar av själva vaccinet kanske inte är så mycket att oroa sig för - vi är väl alla trippelvaccinerade etc.

Men du är väl medveten om varför Spanska sjukan antogs gå så hårt åt just de unga generationerna och varför så få gamla dog i sjukdomen? Har du väl börjat med influensavaccinering så blir du nog tvungen att fortsätta, det blir lite som kokopporna och smittkopporna.
 
Vaccin fungerar naturligtvis och biverkningar av själva vaccinet kanske inte är så mycket att oroa sig för - vi är väl alla trippelvaccinerade etc.

Men du är väl medveten om varför Spanska sjukan antogs gå så hårt åt just de unga generationerna och varför så få gamla dog i sjukdomen? Har du väl börjat med influensavaccinering så blir du nog tvungen att fortsätta, det blir lite som kokopporna och smittkopporna.
Influensavaccinering är tyvärr inte 100%. Det betyder att trots att du är vaccinerad så kan du bli sjuk. Förhoppningsvis så blir du inte lika allvarligt sjuk (förhoppningsvis). Redan efter kort tid så är inte vaccinet verksamt då viruset muterat. Därför rekommenderar man i normal fallet bara riskgrupper och personer arbetande i vården att vaccinera sig.

"Forskning har visat att spanska sjukan gav upphov till en överreaktion hos immunförsvaret.[20] Influensan aktiverade gener som är kopplade till apoptos(programmerad celldöd), vilket i vanliga fall är ett effektivt försvar för att upphäva infektioner. I detta fall kunde celldöden bli så omfattande att stora delar av lungornas epitel förstördes, vilket kunde bli fatalt i sig självt men framför allt öppnade för fatal bakteriell lunginflammation. Detta kan förklara att man observerat att det var främst friska människor som blev hårdast drabbade, inte gamla och småbarn, eftersom ett starkt immunförsvar i detta fall ledde till en kraftigare överreaktion och mer omfattande skador i lungorna.[21] "
 

PanPan

Forumveteran
Influensavaccinering är tyvärr inte 100%. Det betyder att trots att du är vaccinerad så kan du bli sjuk. Förhoppningsvis så blir du inte lika allvarligt sjuk (förhoppningsvis). Redan efter kort tid så är inte vaccinet verksamt då viruset muterat. Därför rekommenderar man i normal fallet bara riskgrupper och personer arbetande i vården att vaccinera sig.

"Forskning har visat att spanska sjukan gav upphov till en överreaktion hos immunförsvaret.[20] Influensan aktiverade gener som är kopplade till apoptos(programmerad celldöd), vilket i vanliga fall är ett effektivt försvar för att upphäva infektioner. I detta fall kunde celldöden bli så omfattande att stora delar av lungornas epitel förstördes, vilket kunde bli fatalt i sig självt men framför allt öppnade för fatal bakteriell lunginflammation. Detta kan förklara att man observerat att det var främst friska människor som blev hårdast drabbade, inte gamla och småbarn, eftersom ett starkt immunförsvar i detta fall ledde till en kraftigare överreaktion och mer omfattande skador i lungorna.[21] "
Vi kör med dom rekomenderade vaccinerna men eftersom vi använder privatsjukhus så vill dom sälja så mycket som möjligt.
Rotavirus och influensa vaccinerar vi inte emot.
Influensa rekomenderar man i Sverige att inte vaccinera emot då det hämmar uppbyggandet av eget immunförsvar (förutom som du skriver i riskfall)
I sonens födselbok står det även om denguevaccinering trots att vaccinet som blev godkännt i 2 länder, Mexico och Filippinerna visade sig vara farligare att vaccinera sig emot om man inte haft 1 av dom olika dengue varianterna innan.
På Fillippinerna stoppade man det nationella vaccineringsprogrammet mot Dengue efter det.
Ibland blir det lite panik att få fram vaccine som vid svininfluensan, var väl inga länder med fullgod sjukvård som fick nåt större dödsantal av dom smittade än vanlig svår influensa, utanför riskgrupperna?
 
Vi kör med dom rekomenderade vaccinerna men eftersom vi använder privatsjukhus så vill dom sälja så mycket som möjligt.
Rotavirus och influensa vaccinerar vi inte emot.
Influensa rekomenderar man i Sverige att inte vaccinera emot då det hämmar uppbyggandet av eget immunförsvar (förutom som du skriver i riskfall)
I sonens födselbok står det även om denguevaccinering trots att vaccinet som blev godkännt i 2 länder, Mexico och Filippinerna visade sig vara farligare att vaccinera sig emot om man inte haft 1 av dom olika dengue varianterna innan.
På Fillippinerna stoppade man det nationella vaccineringsprogrammet mot Dengue efter det.
Ibland blir det lite panik att få fram vaccine som vid svininfluensan, var väl inga länder med fullgod sjukvård som fick nåt större dödsantal av dom smittade än vanlig svår influensa, utanför riskgrupperna?
Tack och lov blev inte svininfluensan den "massdödaren" man först befarade. Men av de cirka 300 000 personer som dog var 80% under 65 år vilket inte är det normala....
 

Liknande trådar

 
Topp