Elräkning

Nox

Aktiv medlem
Ajabaja, inte ifrågasätta propagandaministern. Nu kommer hela hans klubb av väktare att anfalla dig...
Är det inte ganska tramsigt att dela upp forumet i Team?
I ärlighetens namn förs det väl lika mycket höger som vänsterpropaganda i forumet.
Jag skulle tro att du och jag står varandra närmare åsiktsmässigt än IL och jag..så jag känner mig inte som en väktare.
Men ibland är jag av åsikten att påhoppen på IL är lite oförtjänta.
 

kurant

Forumveteran
Är det inte ganska tramsigt att dela upp forumet i Team?
I ärlighetens namn förs det väl lika mycket höger som vänsterpropaganda i forumet.
Jag skulle tro att du och jag står varandra närmare åsiktsmässigt än IL och jag..så jag känner mig inte som en väktare.
Men ibland är jag av åsikten att påhoppen på IL är lite oförtjänta.
Ja, skillnaden mellan olika åsikter, propaganda utan förankring och påhopp är ibland hårfin.

Men med antalet inlägg lutar det åt en viss riktning där man är helt okunnig.
 

JanneMan61

Forumräv
Önskedrömmar men Sverige kan inte beskatta el som används i andra länder.
Nu pratar jag om el som Sverige exporterar (det är samma el, jag vet) men en skatt på exporten. Jag vet att Sverige med nuvarande regelverk inte kan göra detta. Men ett regelverk är ingen naturlag. Regelverk går att ändra på om viljan finns.
 

apknug

Forumräv
Nu pratar jag om el som Sverige exporterar (det är samma el, jag vet) men en skatt på exporten. Jag vet att Sverige med nuvarande regelverk inte kan göra detta. Men ett regelverk är ingen naturlag. Regelverk går att ändra på om viljan finns.
Hört talas om EU? Fri rörlighet för människor tjänster varor och kapital.

Norge har samma villkor som EU.

Den typen av protektionism ses inte på med blida ögon.
 

Isan Lover

Forumveteran
Vindkraft är väldigt dyrt när man ser kostnader per kwh och livslängd.
Endast kraftiga suventionerar politiska mål är orsaken.
Var tredje år är ett nytt verk omodernt.

Det är dessutom en energikälla som är minst effektiv när behovet är som störst.

Inget kan vara billigare än produktion av el i anläggningar som redan är färdigbetalda och avskrivna
Hej

Så här säger Lennart Söder, professor i elektriska energisystem på KTH om kostnaderna för kärnkraft kontra vindkraft


Du har studerat kostnadsförändringar på senare år gällande kärnkraft och vindkraft. Hur ser relationen mellan de två energikällorna ut?

– För cirka 10 år sedan uppskattades kostnaden för ny elproduktion av Elforsk (Elkraftföretagens forskningsorganisation). Kärnkraft ansågs då mycket billigare än vindkraft, Finland byggde ny kärnkraft och Vattenfall utredde möjligheterna att göra detsamma i Sverige. Vad som hänt sedan dess är en radikalt ökad kostnad för kärnkraft, medan kostnaden för vindkraft sjunkit kraftigt. Idag är istället ny vindkraft mycket billigare än ny kärnkraft.

Vad beror denna förändring på och vilka blir konsekvenserna?

– Ny vindkraft byggs nu utan subventioner, det vill säga de nya vindkraftsägarna räknar enbart med att bli betalda med elpriset. 2015 kom beslutet från kärnkraftsägarna att stänga fyra kärnkraftverk. Besluten byggde på att ägarna inte fann det lönsamt att förlänga livslängden.Det är mycket svårt idag att se hur man skulle kunna bygga ny kärnkraft utan kraftiga subventioner och garantier från staten. I Storbritannien kostar ny kärnkraft över en krona per kilowattimme och kräver långsiktiga statliga inkomstgarantier för att byggas.


Mvh isan lover
 

JanneMan61

Forumräv
Fast det där stämmer inte. För det första är inte produktionskostnaderna de samma. Det kostar en hel del att köra igång ett kol eller oljeeldat kraftverk som ligger i träda.

Sen är det inte så att man skickar elen över gränsen för att den är dyrare där, det är inte för att de får mer betalt där. Det är för att det måste vara balans i systemet. Den du köper din el av kan inte välja att sälja den till nån annan till högre pris.

Sen ställer jag mig frågande till ditt påstående att "skatten på exporterad el ska höjas"? Vilka svenska skatter finns idag på exporterad el som ska höjas?

Sen har elhandelsbolagen precis som bankerna tjänat mest pengar på "fast ränta / fast pris".

Produktionskostnaderna på den elen som används vid ett exportläge (överskott i nätet) är ju den samma. Inte startar man väl upp ett oljekraftverk för att kunna exportera mer?


"Sen ställer jag mig frågande till ditt påstående att "skatten på exporterad el ska höjas"? Vilka svenska skatter finns idag på exporterad el som ska höjas?"

Jag vet inte men är det något som våra politiker kan så är det att höja skatten. Finns det i nuläget ingen specifik skatt just på exporterad el så får man väl införa någon skatteteknisk möjlig lösning. Exportavgift för att kalla det något annat än skatt.


Citat "Sen är det inte så att man skickar elen över gränsen för att den är dyrare där, det är inte för att de får mer betalt där. Det är för att det måste vara balans i systemet. Den du köper din el av kan inte välja att sälja den till nån annan till högre pris." Slut citat

Det får du diskutera med gubbarna i länken nedan som är av en annan åsikt.

 
Senast ändrad:

JanneMan61

Forumräv
Hört talas om EU? Fri rörlighet för människor tjänster varor och kapital.

Norge har samma villkor som EU.

Den typen av protektionism ses inte på med blida ögon.
Du har rätt där och jag håller med.

Men ändå så är nuvarande situation ohållbar. Sverige producerar billig el som vi sedan exporterar till högstköpande och vi själva får ett högre pris. Jag kommer så väl ihåg en tv debatt inför avregleringen av elhandeln (1996?). Någon professor hävdade bestämt att avregleringen skulle innebära kraftigt höjda priser. Pollitiker från hela det politiska spektrat pratade enhälligt emot honom. Han gav sig inte utan erbjöd sig att komma tillbaka till en uppföljningsdebatt som aldig blivit av.
 

Matt82

Forumveteran
Hej

Så här säger Lennart Söder, professor i elektriska energisystem på KTH om kostnaderna för kärnkraft kontra vindkraft


Du har studerat kostnadsförändringar på senare år gällande kärnkraft och vindkraft. Hur ser relationen mellan de två energikällorna ut?

– För cirka 10 år sedan uppskattades kostnaden för ny elproduktion av Elforsk (Elkraftföretagens forskningsorganisation). Kärnkraft ansågs då mycket billigare än vindkraft, Finland byggde ny kärnkraft och Vattenfall utredde möjligheterna att göra detsamma i Sverige. Vad som hänt sedan dess är en radikalt ökad kostnad för kärnkraft, medan kostnaden för vindkraft sjunkit kraftigt. Idag är istället ny vindkraft mycket billigare än ny kärnkraft.

Vad beror denna förändring på och vilka blir konsekvenserna?

– Ny vindkraft byggs nu utan subventioner, det vill säga de nya vindkraftsägarna räknar enbart med att bli betalda med elpriset. 2015 kom beslutet från kärnkraftsägarna att stänga fyra kärnkraftverk. Besluten byggde på att ägarna inte fann det lönsamt att förlänga livslängden.Det är mycket svårt idag att se hur man skulle kunna bygga ny kärnkraft utan kraftiga subventioner och garantier från staten. I Storbritannien kostar ny kärnkraft över en krona per kilowattimme och kräver långsiktiga statliga inkomstgarantier för att byggas.


Mvh isan lover

Dags att slänga på lagkrav om en slutförvaringsplan för vindkraftverken samt en kostnad för detta. Till skillnad mot USA som gräver ner det i öknen har vi väldigt lite öken i Sverige där vi kan dumpa avfallet.

Det som inte går att återvinna och måste kastas bör givetvis bära med sig en kostnad samt en plan för detta. Inför retroaktivt så att det innefattar även befintliga vindkraftverk.
 

apknug

Forumräv
Du har rätt där och jag håller med.

Men ändå så är nuvarande situation ohållbar. Sverige producerar billig el som vi sedan exporterar till högstköpande och vi själva får ett högre pris. Jag kommer så väl ihåg en tv debatt inför avregleringen av elhandeln (1996?). Någon professor hävdade bestämt att avregleringen skulle innebära kraftigt höjda priser. Pollitiker från hela det politiska spektrat pratade enhälligt emot honom. Han gav sig inte utan erbjöd sig att komma tillbaka till en uppföljningsdebatt som aldig blivit av.
Fast du blandar storheter. Är det avregleringen du är emot eller det faktum att Sverige är uppkopplat mot det europeiska elnätet och kan exportera och importera el?

Att kapa kablarna skulle innebära minskad efterfrågan från utlandet men samtidigt betyda att vi inte kan importera då el det behövs. Ett högst tveeggat svärd.....

Man kan fråga sig varför fejsbocks serverhallar ska få köpa skattefri svensk el dock....
 

Isan Lover

Forumveteran
En fråga var kommer bränslet till kärnkraften ifrån?
Hej

Här är lite om det.

Bör den svenska kärnkraften avvecklas?​

Ja, och det finns flera skäl till att avveckla den svenska kärnkraften. Några av de viktigaste är:
 • De svenska kärnkraftverken är gamla och många av de reaktorer som används idag behöver ersättas inom kort. Vi har dessutom en bred politisk energiuppgörelse om att all elproduktion ska vara helt förnybar till 2040.
 • Trots 40 års användning av kärnkraft i Sverige är frågan om slutförvar och avfallshantering inte löst. Den pågående juridiska processen visar att lösningarna som Svensk kärnbränslehantering har presenterat brister. Deras metod går ut på att kärnavfallet förvaras i kopparkapslar som grävs ner 500 meter under jorden och fylls med bentonitlera. Forskning har visat att kopparen riskerar att korrodera och att sprickbildning kan uppstå. Läs mer här: Fem myter om kärnkraft
 • Även brytningen av uran orsakar skador på människor och natur. När uranmalm bryts frigörs radioaktiva gaser och radioaktivt damm. Radioaktiva sönderfallsprodukter blir också kvar i gruvavfallet och riskerar att läcka ut. Uran bryts därför framför allt i områden med svagt arbetsrättsligt skydd, till exempel i glest befolkade områden med urbefolkningar i Namibia, Kanada och Australien. Uranbrytning är sedan 2018 förbjudet i Sverige och det är ansvarslöst att förvänta sig att andra länder ska bryta det åt oss istället.
 • Ny kärnkraft rusar i pris runtom i världen. Den är helt enkelt inte konkurrenskraftig på dagens elmarknad. Detta har visats i både Finland och Storbritannien, där pågående projekt för att bygga nya kärnkraftverk har drabbats om och om igen av förseningar och kostnadsökningar.
 • Ytterligare ett ekonomiskt argument mot kärnkraft är att de aldrig går att försäkra fullt ut. Det finns idag inga försäkringsbolag som fullständigt försäkrar kärnkraft, just eftersom kostnaderna för en potentiell olycka är så stora. Om något mot förmodan skulle hända landar slutnotan alltid på staten och skattebetalarna.
Källa Naturskyddsföreningen.

Mvh isan lover
 

Matt82

Forumveteran
Hej

Här är lite om det.

Bör den svenska kärnkraften avvecklas?​

Ja, och det finns flera skäl till att avveckla den svenska kärnkraften. Några av de viktigaste är:
 • De svenska kärnkraftverken är gamla och många av de reaktorer som används idag behöver ersättas inom kort. Vi har dessutom en bred politisk energiuppgörelse om att all elproduktion ska vara helt förnybar till 2040.
 • Trots 40 års användning av kärnkraft i Sverige är frågan om slutförvar och avfallshantering inte löst. Den pågående juridiska processen visar att lösningarna som Svensk kärnbränslehantering har presenterat brister. Deras metod går ut på att kärnavfallet förvaras i kopparkapslar som grävs ner 500 meter under jorden och fylls med bentonitlera. Forskning har visat att kopparen riskerar att korrodera och att sprickbildning kan uppstå. Läs mer här: Fem myter om kärnkraft
 • Även brytningen av uran orsakar skador på människor och natur. När uranmalm bryts frigörs radioaktiva gaser och radioaktivt damm. Radioaktiva sönderfallsprodukter blir också kvar i gruvavfallet och riskerar att läcka ut. Uran bryts därför framför allt i områden med svagt arbetsrättsligt skydd, till exempel i glest befolkade områden med urbefolkningar i Namibia, Kanada och Australien. Uranbrytning är sedan 2018 förbjudet i Sverige och det är ansvarslöst att förvänta sig att andra länder ska bryta det åt oss istället.
 • Ny kärnkraft rusar i pris runtom i världen. Den är helt enkelt inte konkurrenskraftig på dagens elmarknad. Detta har visats i både Finland och Storbritannien, där pågående projekt för att bygga nya kärnkraftverk har drabbats om och om igen av förseningar och kostnadsökningar.
 • Ytterligare ett ekonomiskt argument mot kärnkraft är att de aldrig går att försäkra fullt ut. Det finns idag inga försäkringsbolag som fullständigt försäkrar kärnkraft, just eftersom kostnaderna för en potentiell olycka är så stora. Om något mot förmodan skulle hända landar slutnotan alltid på staten och skattebetalarna.
Källa Naturskyddsföreningen.

Mvh isan lover

Eftersom att vi inte ska förvänta oss att andra länder bryter uran på grund av deras arbetsrättsliga förhållanden så förutsätter jag att du och alla andra som står bakom detta inte använder någon utrustning vars komponenter tillverkas av material som kommer ifrån länder med svag arbetsrätt.

Lite jobbigt att du då får skippa telefonen, aldrig mer flyga till Thailand, inte titta på TV och det mesta du hittar i affären är uteslutet. Morotskaka och dasspapper får bli din huvudsakliga näring och nöje.
 

in-ka

Forumräv
Hej

Här är lite om det.

Bör den svenska kärnkraften avvecklas?​

Ja, och det finns flera skäl till att avveckla den svenska kärnkraften. Några av de viktigaste är:
 • De svenska kärnkraftverken är gamla och många av de reaktorer som används idag behöver ersättas inom kort. Vi har dessutom en bred politisk energiuppgörelse om att all elproduktion ska vara helt förnybar till 2040.
 • Trots 40 års användning av kärnkraft i Sverige är frågan om slutförvar och avfallshantering inte löst. Den pågående juridiska processen visar att lösningarna som Svensk kärnbränslehantering har presenterat brister. Deras metod går ut på att kärnavfallet förvaras i kopparkapslar som grävs ner 500 meter under jorden och fylls med bentonitlera. Forskning har visat att kopparen riskerar att korrodera och att sprickbildning kan uppstå. Läs mer här: Fem myter om kärnkraft
 • Även brytningen av uran orsakar skador på människor och natur. När uranmalm bryts frigörs radioaktiva gaser och radioaktivt damm. Radioaktiva sönderfallsprodukter blir också kvar i gruvavfallet och riskerar att läcka ut. Uran bryts därför framför allt i områden med svagt arbetsrättsligt skydd, till exempel i glest befolkade områden med urbefolkningar i Namibia, Kanada och Australien. Uranbrytning är sedan 2018 förbjudet i Sverige och det är ansvarslöst att förvänta sig att andra länder ska bryta det åt oss istället.
 • Ny kärnkraft rusar i pris runtom i världen. Den är helt enkelt inte konkurrenskraftig på dagens elmarknad. Detta har visats i både Finland och Storbritannien, där pågående projekt för att bygga nya kärnkraftverk har drabbats om och om igen av förseningar och kostnadsökningar.
 • Ytterligare ett ekonomiskt argument mot kärnkraft är att de aldrig går att försäkra fullt ut. Det finns idag inga försäkringsbolag som fullständigt försäkrar kärnkraft, just eftersom kostnaderna för en potentiell olycka är så stora. Om något mot förmodan skulle hända landar slutnotan alltid på staten och skattebetalarna.
Källa Naturskyddsföreningen.

Mvh isan lover
Misstänkte det, alltså sket det sig med kärnkraft pga bränslebrist
Vind å vatten verkar vara det enda rätta å sol till viss del
 

Matt82

Forumveteran
Misstänkte det, alltså sket det sig med kärnkraft pga bränslebrist
Vind å vatten verkar vara det enda rätta å sol till viss del

Hur tänker du bygga vindkraftverk helt utan delar och material från länder vars arbetsrätt är undermålig med svenska mått? Argumentet för att inte köpa uran från andra länder(den påstådda bränslebristen) bör väl omfatta även annat? T.ex. mineraler och metall från gruvor i länder där arbetarna inte har det så bra?
 

ulflan

Forumveteran
Du har rätt där och jag håller med.

Men ändå så är nuvarande situation ohållbar. Sverige producerar billig el som vi sedan exporterar till högstköpande och vi själva får ett högre pris. Jag kommer så väl ihåg en tv debatt inför avregleringen av elhandeln (1996?). Någon professor hävdade bestämt att avregleringen skulle innebära kraftigt höjda priser. Pollitiker från hela det politiska spektrat pratade enhälligt emot honom. Han gav sig inte utan erbjöd sig att komma tillbaka till en uppföljningsdebatt som aldig blivit av.
Har inte Sverige ett väldigt ojämn behov av el i förhållande till produktionen? Jag har hört MP-politiker påstå att man från Sverige exporterar mer än man importerar. Är inte ett problem om man vill styra elen hårdare att mycket produktionen i dag ägs av utländska bolag verksamma i Sverige. De vill väl maximera sina vinster och säljer till den som betalar bäst?

NUON-affären visar väl också att Sverige försökt att ta en del av den Europeiska marknaden men att det inte var så enkelt.

Är inte eventuella framtida kärnkraftssatsningar beroende av vad USA, Frankrike och några andra länder hittar på?
 

Isan Lover

Forumveteran
Misstänkte det, alltså sket det sig med kärnkraft pga bränslebrist
Vind å vatten verkar vara det enda rätta å sol till viss del
Hej

Ja vind och sol tillsammans med vattenkraft räcker ganska långt, men det behövs nog fler ben att stå på, kanske kan biogasanläggningar, biokraft och värmekraftverk bli ett större tillskott i framtiden.

Mvh isan lover
 

in-ka

Forumräv
Hur tänker du bygga vindkraftverk helt utan delar och material från länder vars arbetsrätt är undermålig med svenska mått? Argumentet för att inte köpa uran från andra länder(den påstådda bränslebristen) bör väl omfatta även annat? T.ex. mineraler och metall från gruvor i länder där arbetarna inte har det så bra?
Det jag menar är att vi inte ska göra oss beroende av bränsle som vi inte har inom landet, varken gas eller uran
hur lätt är det inte att strypa tillförseln
 

Kokostrollet

Forumräv
Hej

Här är lite om det.

Bör den svenska kärnkraften avvecklas?​

Ja, och det finns flera skäl till att avveckla den svenska kärnkraften. Några av de viktigaste är:
 • De svenska kärnkraftverken är gamla och många av de reaktorer som används idag behöver ersättas inom kort. Vi har dessutom en bred politisk energiuppgörelse om att all elproduktion ska vara helt förnybar till 2040.
 • Trots 40 års användning av kärnkraft i Sverige är frågan om slutförvar och avfallshantering inte löst. Den pågående juridiska processen visar att lösningarna som Svensk kärnbränslehantering har presenterat brister. Deras metod går ut på att kärnavfallet förvaras i kopparkapslar som grävs ner 500 meter under jorden och fylls med bentonitlera. Forskning har visat att kopparen riskerar att korrodera och att sprickbildning kan uppstå. Läs mer här: Fem myter om kärnkraft
 • Även brytningen av uran orsakar skador på människor och natur. När uranmalm bryts frigörs radioaktiva gaser och radioaktivt damm. Radioaktiva sönderfallsprodukter blir också kvar i gruvavfallet och riskerar att läcka ut. Uran bryts därför framför allt i områden med svagt arbetsrättsligt skydd, till exempel i glest befolkade områden med urbefolkningar i Namibia, Kanada och Australien. Uranbrytning är sedan 2018 förbjudet i Sverige och det är ansvarslöst att förvänta sig att andra länder ska bryta det åt oss istället.
 • Ny kärnkraft rusar i pris runtom i världen. Den är helt enkelt inte konkurrenskraftig på dagens elmarknad. Detta har visats i både Finland och Storbritannien, där pågående projekt för att bygga nya kärnkraftverk har drabbats om och om igen av förseningar och kostnadsökningar.
 • Ytterligare ett ekonomiskt argument mot kärnkraft är att de aldrig går att försäkra fullt ut. Det finns idag inga försäkringsbolag som fullständigt försäkrar kärnkraft, just eftersom kostnaderna för en potentiell olycka är så stora. Om något mot förmodan skulle hända landar slutnotan alltid på staten och skattebetalarna.
Källa Naturskyddsföreningen.

Mvh isan lover

Visst är det härligt med cherry picking och helt enkelt undvika att åskådliggöra hur det ser ut i hela världen och istället bara plocka ut ett par väst-länder med starka (flummiga) miljörörelser och kraftiga finansiella och strukturella incitament mot just kärnkraft?

Tittar man lite bredare så…

Plans For New Reactors Worldwide
(Updated January 2022)


 • Nuclear power capacity worldwide is increasing steadily, with about 55 reactors under construction.
 • Most reactors on order or planned are in the Asian region, though there are major plans for new units in Russia.
 • Significant further capacity is being created by plant upgrading.
 • Plant lifetime extension programmes are maintaining capacity, particularly in the USA.


Dessutom utvecklas även kärnkraft via fission snabbt i Asien som leder även den teknikutvecklingen. Vi med MP och liknande flumpartier i väst diskuterar snarast hur vi snabbast tar oss till medeltiden genom att helt enkelt sluta teknikutveckla fission och fusion.

 
 
Topp