Garantipension för utlandsboende dras in 2023

 

apknug

Forumveteran
Varför utbetalas det bara till modern?
Det borde ju utbetalas till vårdnadshavare, man eller kvinna, och är för barnen och inte föräldrarna.
Kvittar väl för mig, bara nyfiken.
I Thailand fick vi barnbidrag tills barnen fyllde 6 år.

/ SatanG
Jag vill minnas att det ändrades för knappt 10 år seda. Barnbidraget betalas automatiskt ut till bägge vårdnadshavarna nu. Gäller nya snorungar.
 

Fiskarn

Forumräv
Varför utbetalas det bara till modern?
Det borde ju utbetalas till vårdnadshavare, man eller kvinna, och är för barnen och inte föräldrarna.
Kvittar väl för mig, bara nyfiken.
I Thailand fick vi barnbidrag tills barnen fyllde 6 år.

/ SatanG
Tillvårdnadshavaren dvs mannen om barnet har mannen Pappan som ensam vårdnadshavare. I ett förhållande med både mor och far utbetalas detta till modern, och inte vet jag varför
 

apknug

Forumveteran
Tillvårdnadshavaren dvs mannen om barnet har mannen Pappan som ensam vårdnadshavare. I ett förhållande med både mor och far utbetalas detta till modern, och inte vet jag varför
Som sagts tidigare i tråden så är det ändrat, men du / ni går fortfarande på de gamla reglerna om ni inte har barn efter 1 mars 2014.
 

Joopa Joo

Aktiv medlem
fk-du-mc3a5sta-jobba-nu.jpg
 

Ubon

Forumveteran
Jag är framförallt skattebetalare och har aldrig lyft ett bidrag i mitt liv, förutom då att min hustru har haft förmånen att få barnbidrag, det är nämligen kvinnan som får detta. Vad jag röstar på har inte ett smack med saken att göra, jag anser man skall göra rätt för sig, inte låta andra betala ditt röka och maten på ditt bord. Har aldrig legat samhället till last. Och accepterar heller inte att andra infekterade av latmaskar gör det
Inte alls att barnbidraget alltid går till mamman....läs på Lawline.

Lawline:

Vilken förälder går barnbidraget till?

När föräldrar har gemensam vårdnad om ett barn och inte längre bor tillsammans betalas som regel hälften av bidraget till varje förälder om barnen bor växelvis. Om barnet bor varaktigt hos en förälder och föräldern gör en anmälan om det hos Försäkringskassan betalas hela bidraget ut till den föräldern (SFB 16 kap. 7 §). Man kan alltså säga att bidraget ska gå till den förälder som har barnen hos sig mest och därför också sannolikt får större kostnader för vårdnaden av barnet.
 

apknug

Forumveteran
Inte alls att barnbidraget alltid går till mamman....läs på Lawline.

Lawline:

Vilken förälder går barnbidraget till?

När föräldrar har gemensam vårdnad om ett barn och inte längre bor tillsammans betalas som regel hälften av bidraget till varje förälder om barnen bor växelvis. Om barnet bor varaktigt hos en förälder och föräldern gör en anmälan om det hos Försäkringskassan betalas hela bidraget ut till den föräldern (SFB 16 kap. 7 §). Man kan alltså säga att bidraget ska gå till den förälder som har barnen hos sig mest och därför också sannolikt får större kostnader för vårdnaden av barnet.
Jo det stämmer, det är ändrat och går inte "alltid" till modern det är något som har belysts tidigare och framgår av den proposition som länkats till ovan.

För att du inte skall behöva scroll uppåt bifogar jag länken igen;

 

Ubon

Forumveteran
Jo det stämmer, det är ändrat och går inte "alltid" till modern det är något som har belysts tidigare och framgår av den proposition som länkats till ovan.

För att du inte skall behöva scroll uppåt bifogar jag länken igen;


Tack, för c:a 25 år sedan så kom jag in detta, en god vän hade ett växelvis boende med sin dotter, irriterad på att barnbidraget utbetalades till modern, vi började titta på detta, lite lobbing, sen kom andra in och fortsatte, och idag har vi svaret, själv vill jag helst hålla mig till rätte och brottsbalken, men inte främmande för andra frågor inom juridiken...
 

Ubon

Forumveteran
Tack, för c:a 25 år sedan så kom jag in detta, en god vän hade ett växelvis boende med sin dotter, irriterad på att barnbidraget utbetalades till modern, vi började titta på detta, lite lobbing, sen kom andra in och fortsatte, och idag har vi svaret, själv vill jag helst hålla mig till rätte och brottsbalken, men inte främmande för andra frågor inom juridiken..

Läs texten , så är det bara ett snömos dom skriver, proppen hit och proppen dit....

Det kan också tänkas att två särlevande föräldrar som är oense, var för sig anmäler att hela barnbidraget ska betalas till den föräldern på den grunden att barnet bor varaktigt tillsammans med endast den föräldern. En sådan situation kan uppstå även med dagens regler och får lösas på samma sätt som hittills.

Uttrycken varaktigt boende respektive växelvist boende är sedan länge etablerade och inarbetade i rättstillämpningen. De nu aktuella förslagen innebär inte någon ändring av deras innebörd.

Promemorians förslag om byte av bidragsmottagare när en förälder har visat sig olämplig som mottagare

I promemorian föreslogs även att rätten att få barnbidrag, efter beslut av Försäkringskassan, skulle kunna övergå till barnets andra förälder om en bidragsmottagare under en längre tid har visat sig olämplig som mottagare. Ett flertal av remissinstanserna har haft invändningar mot detta förslag och ansett dels att bedömningar om olämplighet bör vara en upp-
 

Ubon

Forumveteran
Säg till när Ni vill diskutera lagtext, jag står till edert förfogande, med snart 50 år i juridiken, så jag en vis erfarenhet...
 

Fiskarn

Forumräv
Verkar ju väldigt smart att betala hälften till vardera föräldern som lever ihop samt har gemensam ekonomi, ett typisk idiotiskt tillvägagångssätt. spara slantar på administration, vad är det ??:unsure:
 

Ubon

Forumveteran

Pffft, är detta en kuggfråga?, så inte gick jag i den fällan, att kalla sig för advokat är ett registrerat varumärke, inskriven hos advokatsamfundet, då kan man titulera sig som advokat, idag är jag glad att inte titulera mig som advokat, en advokat måste hålla sig till advokatsamfundets etiska regler, och med detta så har jag helt fria tyglar, än vad en advokat har, och detta handlar inte om en titel, det handlar om kunskap och engagemang, vid dom tillfällen jag själv uppträder i en domstol, så presenterar jag mitt namn samt att jag som ombud biträder min klient, ombud räcker för min del...
 

Tallviking

Forumveteran
Istället för att länka till en prop (förslag till ny lag) från 2013 kanske det är bättre att länka till de regler som GÄLLER idag !

Och då är det Försäkringskassan som är ansvariga för att genomföra de beslut riksdagen verkligen fattat

 
 
 
Topp