kolla här alla klimatskeptiker

 
Hittade denna på nätet och jag tycker den är bra.

mt.jpg
 
Intressant video!

Jo tyvärr så kommer den dagen då bensin och diesel samt de alternativa bränslena kan väldigt dyra och det kan ske fortare än vad folk räknar med... Som nämns så är det EU regler enligt Parisavtalet och utsläppsrätter enligt ETS2 som blir tvingande för Sverige att följa. Men det kan ju även vara så att en annan/ny regering kommer tillbaka efter ett val som med olika metoder driver bränslepriserna uppåt fast med lite nya namn på i princip samma som gällde till årsskiftet...Det kan naturligtvis även vara så att p.g.a. andra omständigheter så åker bränslepriserna uppåt väldigt mycket men under sådana så sticker säkert elpriset uppåt väldigt mycket.

Videon var rätt fokuserad på vad som händer på tjänstebilssektorn som jag aldrig haft del av men det är ju där en väldigt stor del av där nybilsförsäljningen sker och enligt bl.a. kommuners och företags miljöpolicy. Andrahandsvärderna på bilar som det pratades om förändras till stor del av vad som är dyrt eller mindre dyrt att köra för tillfället. Andrahansvärderna på t.ex. dieselbilar har ju nu gått upp efter att dieseln blev betydligt billigare sedan årskiftet och andrahandsvärderna på elbilar har istället sjunkit kraftigt av flera orsaker.

Jag har för vana att kolla på saker rätt ingående och ha lite olika strategier för vad gör jag om det händer så eller si...Men med alla lappkast på detta området är det svårt...Skulle jag gissa så blir det att jag på lite längre sikt har kvar en fossil driven bil för långkörningarna och en elbil som blir den som körs på allt annat. Som endast en bil lutar det mot en laddhybrid där de senaste går att köra bortemot 10 mil på el. Men väntar med några förändringar mot vad jag har nu tills jag vet vartåt det lutar med mera säkerhet än i nuvarande skedet.
 
El Hierro är den minsta av Kanarieöarna med 11.646 innevånare. Under 2023 kom det ”tack vare” EU mer än 14.000 migranten med ranka farkoster från Afrika. Drygt 6.000 drunknade på vägen.
SvD tog 2019 flyget till El Hierro men för att att skriva om något helt annat:

”Lösningen på klimatkrisen - en vulkan på El Hierro!

Media beskriver ofta projektet som 100% hållbara. Jag läste just idag idag om elförsörjningen på El Hierro.
Det visar sig att under 10 år har det bara vid ETT tillfälle gått att köra anläggningen 18 dagar i sträck. Med tanke på att det gått 3.650 dagar sedan anläggningen invigdes tycker jag inte att ordet "hållbart" är särskilt adekvat.
 
När CO2 ökar i atmosfären som en följd av mänskliga aktiviteter, absorberas cirka 25 procent av haven.
Där omvandlar växter och plankton huvuddelen till den syrgas vi andas.
Syrgas är nyttigt!
Samtidigt minskas pH-värdet i haven. Ett pH-värdet 7 betyder neutralt, varken surt eller basiskt.
Idag är värdet drygt 8, 05 dvs basiskt.
Under 70 år har värdet minskat från 8.15 till 8.05.
Man bedömer att år 2100 kommer värdet att hamna kring 7,67. Således fortfarande neutralt, inte surt!
Det hindrar inte media att dagligen och stundligen tjata om”försurningen av haven”.
Först när pH kommit ner under pH = 7 kan man börja tala om en försurning. Media sprider fake news.

pH.jpg
 
När CO2 ökar i atmosfären som en följd av mänskliga aktiviteter, absorberas cirka 25 procent av haven.
Där omvandlar växter och plankton huvuddelen till den syrgas vi andas.
Syrgas är nyttigt!
Samtidigt minskas pH-värdet i haven. Ett pH-värdet 7 betyder neutralt, varken surt eller basiskt.
Idag är värdet drygt 8, 05 dvs basiskt.
Under 70 år har värdet minskat från 8.15 till 8.05.
Man bedömer att år 2100 kommer värdet att hamna kring 7,67. Således fortfarande neutralt, inte surt!
Det hindrar inte media att dagligen och stundligen tjata om”försurningen av haven”.
Först när pH kommit ner under pH = 7 kan man börja tala om en försurning. Media sprider fake news.

pH.jpg

Är det inte försurning så är det övergödning.
Är det inte något av det så får man väl plocka fram drunkningsolyckor eller annat.

Det är alltid fel
 
El Hierro är den minsta av Kanarieöarna med 11.646 innevånare. Under 2023 kom det ”tack vare” EU mer än 14.000 migranten med ranka farkoster från Afrika. Drygt 6.000 drunknade på vägen.
SvD tog 2019 flyget till El Hierro men för att att skriva om något helt annat:

”Lösningen på klimatkrisen - en vulkan på El Hierro!

Media beskriver ofta projektet som 100% hållbara. Jag läste just idag idag om elförsörjningen på El Hierro.
Det visar sig att under 10 år har det bara vid ETT tillfälle gått att köra anläggningen 18 dagar i sträck. Med tanke på att det gått 3.650 dagar sedan anläggningen invigdes tycker jag inte att ordet "hållbart" är särskilt adekvat.
Paludan lär ha sparat en hel del liv. Folk vill inte komma i samma utsträckning
 
Inför EU-valet har klimatet kommit fallit i glömska. Det är bara i Sverige som man fortsätter att oroa sig.
Då hjälper bara kunskap. Jag har en bok av Staffan Mörner. Den reder ut begreppen på ett lättbegripligt sätt.
Man kan nu lyssna på Staffan helt gratis:
 
Inför EU-valet har klimatet kommit fallit i glömska. Det är bara i Sverige som man fortsätter att oroa sig.
Då hjälper bara kunskap. Jag har en bok av Staffan Mörner. Den reder ut begreppen på ett lättbegripligt sätt.
Man kan nu lyssna på Staffan helt gratis:
Det är bättre att läsa syslöjdshandboken för att få ta del av senaste kunskapen.
 
”Klimatkatastrofen” är troligtvis den smartaste affärsidén i historien. Speciellt som det inte finns någon.
Idén dök upp på en Segelklubb i USA 1968.
”Why don´t we convert the climate catastrophe in a long lasting business?”
Idén har också berett vägen till att beskatta oss till döds.

Ja, eller hur. Tänk att folk inte har fattat någonting, inte ens att jorden är platt. Man tar sig för pannan.
Jävla lallare!
 
”Klimatkatastrofen” är troligtvis den smartaste affärsidén i historien. Speciellt som det inte finns någon.
Idén dök upp på en Segelklubb i USA 1968.
”Why don´t we convert the climate catastrophe in a long lasting business?”
Idén har också berett vägen till att beskatta oss till döds.

Du gör Greta stolt när du Inte flyger till Sverige och dessutom har solkraft på balkongen.
 
 
 
Tillbaka
Topp