kolla här alla klimatskeptiker

Walter

Forumräv
Hej! Vet inte hur många som regerade på Svt's nyheter ikväll...men f**n va förbannad man kan bli och hur många som verkar fått sin hjärna i en plastpåse :mad:
 

Walter

Forumräv
Jag lägger inte in några värderingar nu, utan om intresse finns så blir det intressant att se vad medlemmar här I TS kommer fram till...
 

OsoPolar

Aktiv medlem
Vattenfall har gjort en analys som visar är att kärnkraften producerar omkring 2,5 gram koldioxid per producerad kWh, 12 gram för vindkraft och drygt 4 gram för vattenkraft. Om man avser att minska utsläppen av koldioxid ligger således kärnkraft bra till. Det finns 166 reaktorer i drift i Europa och 2019 kom 26,4% av elproduktionen från kärnkraft. För att utveckla Europa krävs att EU-Kommissionen skapar förutsättning för fortsatt utbyggnad och modernisering av kärnkraften. Enligt ett utkast till förslag vill nu EU-kommissionen klassa kärnkraft som hållbar energi. Då kommer bolag som har med kärnkraft i verksamheter att betraktas som hållbara och ger investerare – till exempel klimatfonder och privat kapital – ett väl underbyggt och enhetligt underlag att basera sina investeringsbeslut på. Jag välkomnar EU-Kommissionens förslag. Emmanuel Macron vill satsa på kärnkraft, bland annat för klimatet skull, säger han. Han vill bygga sex minireaktorer i Frankrike som redan till 70% får sin energi från kärnkraft. Minireaktorerna kräver inga kyltorn eller vattendrag. Okunniga journalister brukar visa en bild av kärnkraften där de tycks tro att det bolmar koldioxid ut kyltornen. De vet inte att koldioxid är en färglös gas och att det som bolmar är vanlig vattenånga.

minireaktorer.png
 

Walter

Forumräv
Vattenfall har gjort en analys som visar är att kärnkraften producerar omkring 2,5 gram koldioxid per producerad kWh, 12 gram för vindkraft och drygt 4 gram för vattenkraft. Om man avser att minska utsläppen av koldioxid ligger således kärnkraft bra till. Det finns 166 reaktorer i drift i Europa och 2019 kom 26,4% av elproduktionen från kärnkraft. För att utveckla Europa krävs att EU-Kommissionen skapar förutsättning för fortsatt utbyggnad och modernisering av kärnkraften. Enligt ett utkast till förslag vill nu EU-kommissionen klassa kärnkraft som hållbar energi. Då kommer bolag som har med kärnkraft i verksamheter att betraktas som hållbara och ger investerare – till exempel klimatfonder och privat kapital – ett väl underbyggt och enhetligt underlag att basera sina investeringsbeslut på. Jag välkomnar EU-Kommissionens förslag. Emmanuel Macron vill satsa på kärnkraft, bland annat för klimatet skull, säger han. Han vill bygga sex minireaktorer i Frankrike som redan till 70% får sin energi från kärnkraft. Minireaktorerna kräver inga kyltorn eller vattendrag. Okunniga journalister brukar visa en bild av kärnkraften där de tycks tro att det bolmar koldioxid ut kyltornen. De vet inte att koldioxid är en färglös gas och att det som bolmar är vanlig vattenånga.

minireaktorer.png
Hahaha, tänk vad detaljer kan påverka oss beskådade :thumbsup: :rolleyes:. Kyltornens bolmande rökpelare har man ju sett på tv från rohr området sedan barnsben, hahaha
 

Acke

Forumräv
. De vet inte att koldioxid är en färglös gas och att det som bolmar är vanlig vattenånga.
Om man nu skulle vara väldigt negativ till kärnkraft så kan man ju hävda att just vattenånga är en betydligt mer potent växthusgas än CO2. :unsure: :)

För egen del väntar jag ivrigt på att Chalmersforskarna skall visa att en av termodynamikens lagar - den som säger att värme går från en varmare kropp till en kallare - inte gäller för "växthuseffekten". Jag riktigt känner hur värme strålar från den kalla stratosfären ned på den varma Jorden; särskilt en molnfri natt i öknen.
 

Walter

Forumräv
Min reflektion igår från nyheterna om de svårt försurade tillströmningsområderna, bäckar o åar fullt belägga med mineralrikt rött bottenslam så all naturligt liv dött samt utom räddning sas det :rolleyes:. Orsaken visades omgående att oljekondens verk i EU o Sverige var den största orsaken till denna katastrof....
Inget om att skogsbruket, vatten fyllning torvmossar och anläggning av stora vindkraftparker har bidragit till detta :mad:. Idag får en "trebladig" vädergud inte svartmålas till varje pris då mycket redan satsat i pengar och ideologi...
 

OsoPolar

Aktiv medlem
Om man nu skulle vara väldigt negativ till kärnkraft så kan man ju hävda att just vattenånga är en betydligt mer potent växthusgas än CO2. :unsure: :)

För egen del väntar jag ivrigt på att Chalmersforskarna skall visa att en av termodynamikens lagar - den som säger att värme går från en varmare kropp till en kallare - inte gäller för "växthuseffekten". Jag riktigt känner hur värme strålar från den kalla stratosfären ned på den varma Jorden; särskilt en molnfri natt i öknen.
Jag köpte en trevlig väderstation på LIDL som visar temperatur och luftfuktighet inomhus och utomhus.
Kan man visa att vattenångan är den kraftigaste s.k. växthusgasen med ett simpelt mätinstrument ?
Jag kollade hur solens strålar påverkade vattenångan så att vi fick en skön temperatur till lunch. På kvällen går processen åt andra hållet!

TEMP.png
 
 
Topp