översättning

Status
Ej öppen för ytterligare svar.
A

Anonym

Gäst
Affärsiden viktigast för företaget

Affärsiden är grundläggande för ett företags verksamhet.
Den behöver inte vara unit, men en bra afärside bidrar till att ett
företag hävdar sig i konkurrensen med andra företag och blir framgångsrikt.

Iden är grunden för framgång

Vad beror de på att en del företag går bra och andra dåligt. De företag som säljer varor och tjänster som köparna vill ha blir framgångsrika, med företag på sikt slås ut om ingen frågar efter de produkter som de erbjuda skillnaden mellan framång och misslyckande år ofta affärsiden.

En afärside kan till exempel vara :
Att, som stormarknaden, sälja matvaror billigare än alla andra.
Att, som kvarterskrogen, erbjuda bra service och vällagad mat till rimliga priser för boende i området

Att som närbutiken, tillhandahålla ett begränsat sortiment av daglig varor stora delar av dygnet.
 
A

Anonym

Gäst
Det är en tredjedels sida text, inte en roman. Dessutom liknar det en skoluppsats mer än ett affärsdokument.

แนวคิดทางธุรกิจสำคัญมากที่สุดของบริษัท

แนวคิดทางธุรกิจเป็นพื้นฐานสำหรับกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท
ไม่จำเป็นที่จะมีความเด่นที่สุดแต่มุมมองที่มีความคิดสร้างสรรค์มีส่วนทำให้ บริษัททำดีอย่างแน่นอนในการแข่งขันกับบริษัทแห่งอื่นและจะได้ประสบผลสำเร็จ

ความนึกคิดคือพื้นฐานของความสำเร็จ

การประสบความสำเร็จหรอืล้มเหลวของบริษัทมีเหตุผลอะไรบ้าง บริษัทซึ่งเกี่ยวกับการค้าขายสินค้าหรอืการให้บริการแด่ผู้ซื้อน่าจะได้ผลอย่างดี
แต่ในระยะนานถ้าไม่มีใครต้องการสินค้าหรอืบริการนั้นแนวคิดทางธุรกิจเป็นขอ้ทำให้ แตกต่างระหว่างความสำเร็จและความล้มเหลว

ตัวอย่างของแนวคิดทางธุรกิจอย่างเช่น:
ซูเปอร์มาร์เก็ตซึ่งขายสิ่งบริโภคในราคาถูกกว่าร้านแห่งอื่น

ร้านอาหารซึ่งแน่นบริการยอดเยี่ยมและอาหารมีคุณภาพรสอร่อยเป็นสัญลักษณ์ของผู้อาศัยในเขตนั้น

ร้านค้าทีเก็บสินค้าขายตลอดเวลาของวัน
 
A

Anonym

Gäst
Ja det gör inget alls för jag har ändrat lite när jag översatte ifrån svenska eftersom det var skrivet på ett lite lustigt sätt. Anar att det är en ickesvensk bakom :)
 
S

Shaowpanyaa

Gäst
Re:Alternativ översättning

""joy3666" " sa:
Affärsiden viktigast för företaget

Affärsiden är grundläggande för ett företags verksamhet.
Den behöver inte vara unit, men en bra afärside bidrar till att ett
företag hävdar sig i konkurrensen med andra företag och blir framgångsrikt.

Iden är grunden för framgång

Vad beror de på att en del företag går bra och andra dåligt. De företag som säljer varor och tjänster som köparna vill ha blir framgångsrika, med företag på sikt slås ut om ingen frågar efter de produkter som de erbjuda skillnaden mellan framång och misslyckande år ofta affärsiden.

En afärside kan till exempel vara :
Att, som stormarknaden, sälja matvaror billigare än alla andra.
Att, som kvarterskrogen, erbjuda bra service och vällagad mat till rimliga priser för boende i området

Att som närbutiken, tillhandahålla ett begränsat sortiment av daglig varor stora delar av dygnet.
Hej,
Här kommer det en alternativ översättning.
Längre ner på sidan så finns det en mening för mening tolkning,där jag också rättat svenskan lite. :D

แนวคิดทางธุรกิจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของบริษัท
แนวคิดทางธุรกิจเป็นพื้นฐานดำเนินธุรกิจของบริษัท
แนวคิดทางธุรกิจนั้นไม่จำเป็นที่จะโดดเด่น แต่ว่าจะต้องช่วยบริษัทให้มีความได้เปรียบกับบริษัทคู่แข่งบริษัทอื่น ๆ และซึ่งช่วยให้ประสพความสำเร็จ
แนวคิดทางธุรกิจนั้นเป็นรากฐานของความแข็งแกร่งที่ทำให้เกิดความสำเร็จ
ทำไมถึงบางบริษัทจึงก้าวหน้าได้เร็ว แต่บางบริษัท กับแย่ลง บริษัทที่เสนอขายสินค้าและให้บริการที่ลูกค้าต้องการ ก็ประสพความสำเร็จ แต่บริษัทที่เสนอขายสินค้าที่ไม่เป็นที่นิยมของลูกค้า ในที่สุดก็จะล้มละลาย ข้อแตกต่างของการได้เปรียบจากบริษัทผู้ชนะเป็นแนวคิดทางธุรกิจนั้นเอง

แนวคิดทางธุรกิจที่ดีมีดังต่อไปนี้:
การเสนอขายอาหารในราคาถูกกว่าที่อื่น ๆ ที่เป็นแนวคิดทางธุรกิจของซุเปอร์มาร์เก็ต
การเสนออาหารอร่อยกับบริการดีและไม่แพงสำหรับคนที่อยู่อาศัยในชุมชนนั้น ซึ่งเป็นแนวคิดทางธุรกิจของร้านอาหารในย่านนั้น
การเสนอสินค้าบางอย่างที่เป็นเครื่องอุปโภค ซึ่งซื้อได้แถบทุกเวลาของแต่ละวัน ที่เป็นแนวคิดทางธุรกิจของร้านขายของในแถบนั้น


Mening för mening:
Affärsiden viktigast för företaget
แนวคิดทางธุรกิจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของบริษัท

Affärsiden är grundläggande för ett företags verksamhet.
แนวคิดทางธุรกิจเป็นพื้นฐานดำเนินธุรกิจของบริษัท

Den behöver inte vara unik men en bra afärside bidrar till att ett
företag hävdar sig i konkurrensen med andra företag och blir framgångsrikt.
แนวคิดทางธุรกิจนั้นไม่จำเป็นที่จะโดดเด่น แต่ว่าจะต้องช่วยบริษัทให้มีความได้เปรียบกับบริษัทคู่แข่งบริษัทอื่น ๆ และซึ่งช่วยให้ประสพความสำเร็จ

Iden är grunden för framgång
แนวคิดทางธุรกิจนั้นเป็นรากฐานของความแข็งแกร่งที่ทำให้เกิดความสำเร็จ

Vad beror de på att en del företag går bra och andra dåligt. De företag som säljer varor och tjänster som köparna vill ha blir framgångsrika, medan företag på sikt slås ut om ingen frågar efter de produkter som de erbjuder.Skillnaden mellan framång och misslyckande är ofta affärsiden. ทำไมถึงบางบริษัทจึงก้าวหน้าได้เร็ว แต่บางบริษัท กับแย่ลง บริษัทที่เสนอขายสินค้าและให้บริการที่ลูกค้าต้องการ ก็ประสพความสำเร็จ แต่บริษัทที่เสนอขายสินค้าที่ไม่เป็นที่นิยมของลูกค้า ในที่สุดก็จะล้มละลาย ข้อแตกต่างของการได้เปรียบจากบริษัทผู้ชนะเป็นแนวคิดทางธุรกิจนั้นเอง

En afärside kan till exempel vara :
แนวคิดทางธุรกิจที่ดีมีดังต่อไปนี้

Att, som stormarknaden, sälja matvaror billigare än alla andra. การเสนอขายอาหารในราคาถูกกว่าที่อื่น ๆ ที่เป็นแนวคิดทางธุรกิจของซุเปอร์มาร์เก็ต

Att, som kvarterskrogen, erbjuda bra service och vällagad mat till rimliga priser för boende i området
การเสนออาหารอร่อยกับบริการดีและไม่แพงสำหรับคนที่อยู่อาศัยในชุมชนนั้น ซึ่งเป็นแนวคิดทางธุรกิจของร้านอาหารในย่านนั้น


Att som närbutiken, tillhandahålla ett begränsat sortiment av daglig varor stora delar av dygnet.
การเสนอสินค้าบางอย่างที่เป็นเครื่องอุปโภค ซึ่งซื้อได้แถบทุกเวลาของแต่ละวัน ที่เป็นแนวคิดทางธุรกิจของร้านขายของในแถบนั้น

Shaowpanyaa
 
A

Anonym

Gäst
Sammaneattning

:wai: Hej. Tack så mycket att du översätte ord för mig. och jag har mera ord som vill du hälper till. Jag är vuxenstuderande och lära för Ekonomi.


En affärside är ett företags innersta kärna och grund. Företagets affärside måste tillredsställa behov för att lyckas. Den ska vara kort, enkel och tydlig så att även personer utanför företaget förstår den.
Den yttre affärsiden vänder sig till köparna och visar vad företaget vill göra för att tillfredsställa deras behov, den inre visar vilka resurser företaget har och hur det tänker gå tillväga för att genomföra iden.
Affärsiden ska synas utåt men också vara en ledstjärna för de anställda för att företaget ska lyckas är det viktigt att iden är väl förankrad hos chefer och anställda. En affarside måste hela tiden utvecklas och förändras så att den tar hänsyn till kundernas änskemål och konkurrenternas åtgärder.

En affärside behöver inte vara unik för att lyckas. det viktigaste är att den tillfredsställer ett behov inom just det område eller på den markand som företaget verkar. Därför kan man ofta använda en bra afärside någon annanstans. Ett exempelar franchising. som innebär att fröetaget hyr en affärside.

Många anställda drömmer om att starta eget. Den främsta drivkraften kan vara möjligheten att tjäna stora pengar. Många lockas också av tanken att förverkliga egna ideer och bygga upp en verksamhet från grunden. De egna företagare som lyckas beskrivs ofta som envisa, lite snåla och handlingskraftiga, med visioner om vad de vill åstadkomma. Driftiga personer, med stora ideer och som snarare ser risker som en utmaning brukar kallas entreprenörer.

I sverige har vi näringsfrihet. Det innebär att alla i princip har rätt att starta ett ehet företag. Den som vill starta eet måste dock ha fyllt 18 år, vara bosatt i Sverige och får inte vara försatt i konkurs. Inom vissa områden ställer samhället särskilda krav på nystartade företag.

Att starta ett fröetag kräver stora insatser i form av perngar och arbete. Det är därför viktigt att tänka igenom sin situation innan man satsar, eftersom ett misslyckande kan förstöra privatekonomin under många år framåt. En affärsplan hjälper företagaren att se det blivande företagets styrkor och svagheter och är en bra hjälp för att kunna presentera affärsiden för banker och andra utanför företage.
 
A

Anonym

Gäst
Måste fråga varför du vill ha såhär stora stycken översatta till Thai?
 
A

Anonym

Gäst
glömmer det !!

Hej.

Jag förstå dig, och du kan inte översätting text, som jag har skickat.
att det är ta lång tid och mycket ord. bättre glömmer det.
Jag tror att du vill veta, varför jag vill du hjäpa översätting det.

Jag är Thailandska och bör i Sverige, jag som vuxenstuderande in sverige
och börja lära marknadsekonomi, det är egen ord som finns inte i lexikon. Jag har översättning själv med det är fel. jag vill någon som kan hjälpa det.

Tack för hjälper, Glömmer det

Hej då.
 
Status
Ej öppen för ytterligare svar.
Liknande trådar
Trådstartare Titel Forum Svar Datum
Kycklingen Översättning Språkhörnan 161
A Översättning nötallergi Språkhörnan 5
R Översättning av dokument Uppehållstillstånd och visum mm 5
T Hjälp med översättning av dok. Allmänt thailandforum 2
G Översättning av dokument till UT Uppehållstillstånd och visum mm 9
mackes Bra översättning (transkibering) mellan Thai och engelska Språkhörnan 7
J Hjälp med översättning Allmänt thailandforum 0
A översättning till svenska Allmänt thailandforum 9
B översättning Språkhörnan 7
L översättning Språkhörnan 3
A Översättning utav låt Thailändsk kultur och traditioner 6
B översättning Språkhörnan 2
L allergi översättning Språkhörnan 4
H översättning av böcker Språkhörnan 2
A Översättning? Allmänt thailandforum 9
P Namn översättning Allmänt thailandforum 3
R Översättning av namn från thai Språkhörnan 8
A Översättning av ordspråk Språkhörnan 3
A Översättning tack Allmänt thailandforum 4
F Hjälp med översättning Språkhörnan 1
A Översättning Allmänt thailandforum 2
A Skulle behöva hjälp med en översättning. Språkhörnan 3
P Översättning - Garn Språkhörnan 6
N Översättning till thai? Språkhörnan 3
C Översättning Språkhörnan 4
A Hjälp med översättning till Tattoo Språkhörnan 2
A Översättning för tatuering Allmänt thailandforum 1
T Översättning av Kiropraktiker och naprapat till Thai Allmänt thailandforum 0
P Översättning Språkhörnan 2
R Översättning av thailändsk låt Språkhörnan 9
A En liten översättning tack! Språkhörnan 4
A Översättning av "Hem, ljuva hem" Språkhörnan 9
F Hjålp med översättning Språkhörnan 10
P Översättning. Jag skulle vilja tatuera in min dotters namn. Hon heter Molly. Språkhörnan 6
A Behöver en Översättning av detta Språkhörnan 0
A Översättning Språkhörnan 10
F Hjälp med översättning Språkhörnan 7
A översättning Språkhörnan 1
A Översättning Språkhörnan 2
A Översättning? Språkhörnan 1
A hjälp med översättning Språkhörnan 10
A Översättning av ordspråk Språkhörnan 2
A Översättning? Språkhörnan 3
A Översättning på Cassandra då jag ska tatuera in min dotters namn på Thai Språkhörnan 1
S hjälp översättning av sms Språkhörnan 4
T Översättning Namn Språkhörnan 11
A Ska göra en tatuering men behöver hjälp med översättning av tre ord till thailändska Språkhörnan 1
D Översättning Språkhörnan 4
S hjälp med översättning Språkhörnan 3
T Översättning från svenska till Thai Allmänt thailandforum 2

Liknande trådar

 
Topp