Så tycker Migrationsverket om handläggningstiderna för uppehållstillstånd.

Status
Ej öppen för ytterligare svar.

thaikonsult

Medlem
Så tycker Migrationsverket om handläggningstiderna för uppehållstillstånd.
När vi startade med webb-ansökningar införde vi ett serviceåtagande, i princip en garanti, om att den totala handläggningstiden inte skulle överstiga tre månader och både våra enheter och ambassaderna prioriterade dessa ärenden på sådant sätt att vi klarade denna handläggningstid under en längre period. Därefter har antalet anknytningsärenden och andelen webb-ansökningar ökat, vilket lett till att våra handläggare inte hunnit påbörja handläggningen omedelbart och vi har inte klarat att avgöra ärendena i den omfattning som krävts. Detta har tyvärr fått till följd att väntetiderna på beslut ökat. Enligt vår information på hemsidan är väntetiden vid en webb-ansökan idag 11 månader. Redovisningen av väntetiderna på vår hemsida bygger på statistiska uppgifter om hur många månader det tagit för oss att avgöra 90 % av ärendena. Detta innebär att i 10 % av de avgjorda ärendena har handläggningstiden överstigit 11 månader. Handläggningstiden i anknytningsärenden varierar utifrån omständigheterna i ärendet. Det kan t.ex. handla om ansökan är komplett, väntetiden på intervju på ambassaden, om det krävs muntlig intervju med den anhörige i Sverige eller om det handlar om ett prioriterat ärende (barn, graviditet).

När det gäller thailändska anknytningsärenden ligger den genomsnittliga handläggningstiden för avgjorda ärenden på 172 dagar under 2014. Avseende webb-ansökningar i thailändska anknytningsärenden är den genomsnittliga handläggningstiden 120 dagar i år och 58 % av de sökande har fått ett beslut inom tre månader. För tillfället har vi ca 34 000 öppna anknytnings-ärenden från ambassad, varav 952 är thailändska ärenden.

Vi försöker hela tiden utveckla vårt arbetssätt och vi har påbörjat en avarbetningsinsats i syfte att avgöra anknytningsärenden där väntetiden blivit för lång. På sikt hoppas vi kunna nå rimliga väntetider i anknytningsärenden.

Med vänlig hälsning Thaikonsult
 
Status
Ej öppen för ytterligare svar.
Trådstartare Liknande trådar Forum Svar Datum
in-ka va tycker ni om detta? Ordet är fritt 4
mackes Att säga vad man tycker... Ordet är fritt 1
Grannen Olsson Mutor i Thailand, vad tycker du om det? Allmänt thailandforum 18
R SV: Ett mycket bra forum, tycker jag i alla fall!! Ordet är fritt 80
H några frågor om thai(viktiga tycker jag) Allmänt thailandforum 1
A Silee, vad tycker ni? Språkhörnan 1
A Jag tycker att... Språkhörnan 1
A Fraser man kan säga till någon man tycker om Språkhörnan 1
A Vad tycker thailändska män Allmänt thailandforum 2
thaikonsult Migrationsverket om hanteringen av flera ansökningar om uppehållstillstånd samtidigt. Uppehållstillstånd och visum mm 11
thaikonsult Migrationsverket förbereder att ta över migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna Uppehållstillstånd och visum mm 0
P Kommunicera per mejl med Migrationsverket. Uppehållstillstånd och visum mm 16
Matt82 Migrationsverket :) Allmänt thailandforum 5
L avslag migrationsverket Allmänt thailandforum 12
Grannen Olsson Migrationsverket bryter mot lagen när ett anknytningsärende tar längre än 9 månader Allmänt thailandforum 20
thaikonsult Håkan Jonsson expert hos Migrationsverket Uppehållstillstånd och visum mm 16
thaikonsult Nya handläggningstider hos Migrationsverket! Uppehållstillstånd och visum mm 0
K Handläggningtider - Migrationsverket - Upphållstillstånd Uppehållstillstånd och visum mm 10
thaikonsult Ställningstagande från Migrationsverket om förälders medgivande till uppehållstillstånd för barn Allmänt thailandforum 0
thaikonsult Kritik mot Migrationsverket för långa handläggningstider! Uppehållstillstånd och visum mm 0
thaikonsult Kritik mot Migrationsverket för bristande service och tillgänglighet! Uppehållstillstånd och visum mm 1
thaikonsult Migrationsverket har förlängt väntetiden för uppehållstillstånd! Uppehållstillstånd och visum mm 122
thaikonsult Bara upptaget hos Migrationsverket Uppehållstillstånd och visum mm 0
thaikonsult Vart på Migrationsverket ska jag vända mig för att få svar på mina frågor? Uppehållstillstånd och visum mm 12
thaikonsult Migrationsverket förklarar regelverket för au pairer Uppehållstillstånd och visum mm 0
thaikonsult Pågående arbete för ökad effektivitet inom Migrationsverket. Uppehållstillstånd och visum mm 0
thaikonsult Migrationsverket sätter nytt rekord Uppehållstillstånd och visum mm 0
S Migrationsverket schabblar Uppehållstillstånd och visum mm 11
thaikonsult Migrationsverket har haft problem med sina e-ansökningar. Uppehållstillstånd och visum mm 0
thaikonsult Vi ställde en fråga till Migrationsverket Uppehållstillstånd och visum mm 13
thaikonsult Nytt tidsbokningssystem hos Migrationsverket! Uppehållstillstånd och visum mm 0
Berralund Erfarenheter av Bangkokambassaden och Migrationsverket Uppehållstillstånd och visum mm 6
M migrationsverket intervjuv klar...=)inte som jag trott... Uppehållstillstånd och visum mm 2
thaikonsult Handläggningstiderna strider mot Utlänningsförordningen. Uppehållstillstånd och visum mm 0

Liknande trådar

 
Topp