Svenska kronan rekordlåg

Acke

Aktiv medlem
dessutom så vad hindrar svenska ungdomar att utbilda sej till läkare?
Den främsta anledningen är att alla utbildningsplatser blir tillsatta, så alla som vill kan inte. Vi utbildar nog så många som systemet tillåter. Svenska ungdomar studerat medicin i många andra länder, t ex i Danmark.

Sedan är det nog dags att avliva myten att invandringen behövs för att sjukvården skall fungera. Faktum är att andelen medicinskt utbildade bland invandrare är så låg att det förvärrar bristen. Dessutom finns det ofta väldigt vårdkrävande människor i dessa grupper. Ett extremt exempel är dessa könsstympade, ständigt gravida kvinnor som mer eller mindre knäcker förlossningsvården.

Tandvården är ett annat extremt exempel, med misskötta tänder sedan barnsben. Nu får våra barn inte längre kontrollera sina tänder varje år, utan nu blir lillan inte kallad förrän om två år. Enligt min privattandläkare är det inte medicinskt motiverat utan enbart ett sätt att hantera alla dessa som får sina tänder fixade för 50 kronor.
 

PanPan

Forumveteran
Får vi se om det sker nåt med NOK idag ner eller upp är frågan, idag skall räntemöte hållas.
Börsen går grönt idag iallafall efter Trumps uttalande igår.
 

Joker

Forumveteran
"Man ska också komma ihåg att majoriteten av pensionärerna på äldreboenden och många av dem som får hemtjänst har så kallat tandvårdsstödsintyg. Det innebär att de får en undersökning per år och så kallad nödvändig tandvård antingen gratis eller enligt sjukvårdstaxan, det vill säga rejält mycket billigare än för andra" En ren lögn för att försvara denna orättvisa , jag som pensionär 69 år btalar för en utdragninga en tand 1300 sek , en papperslös betalar 50 kr alt under 24 år gratis i många län . Så oavsett sin värdegrund , bättre att hålla sig till sanningar ,även om det är surt att försvara dessa enorma orättvisor
 

Joker

Forumveteran
Svenska kronan drabbas av detta elände, bra att påminna just detta , vår omvärld anser att vår regering slösar enormt med bidragssytemet , de ser mörka moln på Sveriges horisont , ena dagen säger en politiker att det går kanonbra , nästa dag säger finansministern att framtiden blir tuff , saknas medel, ja vad tror ni omvärrldens finanshajar tänker , satsar dem i en Svensk valuta , knappast
 

JanneMan61

Aktiv medlem
"Man ska också komma ihåg att majoriteten av pensionärerna på äldreboenden och många av dem som får hemtjänst har så kallat tandvårdsstödsintyg. Det innebär att de får en undersökning per år och så kallad nödvändig tandvård antingen gratis eller enligt sjukvårdstaxan, det vill säga rejält mycket billigare än för andra" En ren lögn för att försvara denna orättvisa , jag som pensionär 69 år btalar för en utdragninga en tand 1300 sek , en papperslös betalar 50 kr alt under 24 år gratis i många län . Så oavsett sin värdegrund , bättre att hålla sig till sanningar ,även om det är surt att försvara dessa enorma orättvisor
Bor du på äldreboende? Har du hemtjänst? Påstår du att SvD ljuger får du ta det med dem.. Det svider väl i skinnet när ännu en så kallad sanning du kör med knappt var en halvsanning.....

Klipper in länken en gång till så folk får bilda sig en egen uppfattning..

Missvisande om billig tandvård för asylsökande | SvD
 

Acke

Aktiv medlem
Påstår du att SvD ljuger får du ta det med dem..
Här är utdrag ur Landstinget Jönköpings rekommendationer. Räkningarna skickas till Migrationsverket/Staten och det är väl ingen hemlighet att det mesta betraktas som akut vårdbehov.

"Tandvård för asylsökande Barn 0 – 17 år Sverige har ratificerat FN:s barnkonvention. Asylsökande barn har därmed samma rätt till tandvård som svenska barn. Dock bör man undvika att inleda vård som kräver lång behandlingstid när ett avbrytande kan få negativa följder för ett barn som inte får stanna i Sverige. Som exempel kan nämnas behandlingar i flera seanser som inte säkert hinner slutföras före avgörandet i tillståndsfrågan.

Vuxna från 18 år
Asylsökande har ofta ett uppdämt behov av tandvård. Landstingens ansvar, enligt avtalet med staten, omfattar för dessa patienter dock endast akut tandvård. Med denna avses akuta, infektiösa tillstånd i tänderna och deras omgivning, svåra smärttillstånd av varierande orsak samt traumatiska tandskador av sådan natur att de kräver omedelbart omhändertagande. Vid akuta fall med pulpaskada eller osteit bör lämpligheten av rotbehandling eller extraktion prövas varvid indikationerna för extraktion vidgas. Hänsyn bör tas till inte bara tandens värde från funktionell och estetisk synpunkt utan även till den vårdsökandes bettstatus i övrigt. Tanden kan i tillämpliga fall efter utrensning förses med långtidsinlägg och provisorisk fyllning t.ex. glasjonomer. Rotfyllning utföres då tillståndsfrågan är löst. Symtomgivande kariesskador excaveras och förses med temporära fyllningar. Hänsyn bör därvid tas till retentionsförhållandena. Estetiska aspekter i framtandsområdet bör även avgöra val av fyllning. Vid traumafall bör en noggrann gränsdragning ske mellan vad som kan anses fordra en omedelbar vård och vad som inte kan anses kräva detta. Förlust av en eller flera tänder i samband med trauma medför oftast behov av temporär ersättning medan den definitiva protetiska behandlingen får anstå. Vid frakturerad tandkrona bör roten skyddas med provisorisk kronersättning. Sekundärkariesangrepp i anslutning till kron- och brokonstruktioner, som kan äventyra bibehållandet av konstruktionen, bör åtgärdas. 14(30) 2008-03-17 LK08-0136 Fastsättning av lossnad krona, lagning av avtagbar protes samt ersättning av sådan protes som gått förlorad eller skadats så att den inte kan lagas, bör åtgärdas under förutsättning att protesen kan anses absolut nödvändig från estetisk och funktionell synpunkt för den vårdsökande.

Att avgöra om ett akut handlingsbehov föreligger kan ibland vara svårt. Ovanstående gränsdragningar ska ses som riktlinjer. Det sunda förnuftet måste vara slutgiltigt avgörande. :xmas_smiley:

Kontaktperson för Folktandvården Utvecklingschef Monica Nordling Tel: 036-32 53 19 Patientavgifter Angående vårdavgifter m.m. se dokument på intranätet ”Vård av personer från andra länder” http://intra.ltjkpg.se/intra/index2.jsp Vidare svarar landstinget för sjukresor, hjälpmedel och tolk i samband med vården.
 

Joker

Forumveteran

JanneMan61

Aktiv medlem
Här är utdrag ur Landstinget Jönköpings rekommendationer. Räkningarna skickas till Migrationsverket/Staten och det är väl ingen hemlighet att det mesta betraktas som akut vårdbehov.

"Tandvård för asylsökande Barn 0 – 17 år Sverige har ratificerat FN:s barnkonvention. Asylsökande barn har därmed samma rätt till tandvård som svenska barn. Dock bör man undvika att inleda vård som kräver lång behandlingstid när ett avbrytande kan få negativa följder för ett barn som inte får stanna i Sverige. Som exempel kan nämnas behandlingar i flera seanser som inte säkert hinner slutföras före avgörandet i tillståndsfrågan.

Vuxna från 18 år
Asylsökande har ofta ett uppdämt behov av tandvård. Landstingens ansvar, enligt avtalet med staten, omfattar för dessa patienter dock endast akut tandvård. Med denna avses akuta, infektiösa tillstånd i tänderna och deras omgivning, svåra smärttillstånd av varierande orsak samt traumatiska tandskador av sådan natur att de kräver omedelbart omhändertagande. Vid akuta fall med pulpaskada eller osteit bör lämpligheten av rotbehandling eller extraktion prövas varvid indikationerna för extraktion vidgas. Hänsyn bör tas till inte bara tandens värde från funktionell och estetisk synpunkt utan även till den vårdsökandes bettstatus i övrigt. Tanden kan i tillämpliga fall efter utrensning förses med långtidsinlägg och provisorisk fyllning t.ex. glasjonomer. Rotfyllning utföres då tillståndsfrågan är löst. Symtomgivande kariesskador excaveras och förses med temporära fyllningar. Hänsyn bör därvid tas till retentionsförhållandena. Estetiska aspekter i framtandsområdet bör även avgöra val av fyllning. Vid traumafall bör en noggrann gränsdragning ske mellan vad som kan anses fordra en omedelbar vård och vad som inte kan anses kräva detta. Förlust av en eller flera tänder i samband med trauma medför oftast behov av temporär ersättning medan den definitiva protetiska behandlingen får anstå. Vid frakturerad tandkrona bör roten skyddas med provisorisk kronersättning. Sekundärkariesangrepp i anslutning till kron- och brokonstruktioner, som kan äventyra bibehållandet av konstruktionen, bör åtgärdas. 14(30) 2008-03-17 LK08-0136 Fastsättning av lossnad krona, lagning av avtagbar protes samt ersättning av sådan protes som gått förlorad eller skadats så att den inte kan lagas, bör åtgärdas under förutsättning att protesen kan anses absolut nödvändig från estetisk och funktionell synpunkt för den vårdsökande.

Att avgöra om ett akut handlingsbehov föreligger kan ibland vara svårt. Ovanstående gränsdragningar ska ses som riktlinjer. Det sunda förnuftet måste vara slutgiltigt avgörande. :xmas_smiley:

Kontaktperson för Folktandvården Utvecklingschef Monica Nordling Tel: 036-32 53 19 Patientavgifter Angående vårdavgifter m.m. se dokument på intranätet ”Vård av personer från andra länder” http://intra.ltjkpg.se/intra/index2.jsp Vidare svarar landstinget för sjukresor, hjälpmedel och tolk i samband med vården.
Det är ju precis vad som stod i SvD! Folk kan nog läsa...
 

PanPan

Forumveteran
Växlade idag på Super Ritch Khon kaen fick 3,15!!! Fick typ 3.21 i måndags på Super Rich i källaren på suvan.
Super rich har olika växelkurs på olika kontor, bäst kurs på huvudväxelkontoret inne i bangkok har jag läst.

På deras hemsida måste man välja kontor för att få aktuell kurs på det växelkontoret, så skiljer sig.
 

Liknande trådar

 
Topp