Tidsangivelser

 
Status
Ej öppen för ytterligare svar.
A

Anonym

Gäst
Tidsangivelser på thai


1 am - dtii neung

ตีหนึ่ง

ตี หนึ่ง
2 am - dtii song

ตีสอง

ตี สอง
3 am - dtii sam

ตีสาม

ตี สาม
4 am - dtii sii

ตีสี่

ตี สี่
5 am - dtii haa

ตีหัา

ตี หัา
6 am - hok mong chao

หกโมงเชัา

หก โมง เชัา
7 am - jed mong chao

เจ็ดโมงเชัา

เจ็ด โมง เชัา
8 am - bpät mong chao

แปดโมงเชัา

แปด โมง เชัา
9 am - gaow mong chao

เกัาโมงเชัา

เกัา โมง เชัา
10 am - sib mong chao

สิบโมงเชัา

สิบ โมง เชัา
11 am - sib et mong chao

สิบเอ็ดโมงเชัา

สิบ เอ็ด โมง เชัา
12 am - tii ung wan

เที่ยงวัน

เที่ยง วัน
1 pm - bai mong

บ่ายโมง

บ่าย โมง
2 pm - bai song mong

บ่ายสองโมง

บ่าย สอง โมง
3 pm - bai sam mong

บ่ายสามโมง

บ่าย สาม โมง
4 pm - bai sii mong

บ่ายสี่โมง

บ่าย สี่ โมง
5 pm - haa mong yen

หัาโมงเย็น

หัา โมง เย็น
6 pm - hok mong yen

หกโมงเย็น

หก โมง เย็น
7 pm - neung toom

หนึ่งทุ่ม

หนึ่ง ทุ่ม
8 pm - song toom

สองทุ่ม

สอง ทุ่ม
9 pm - sam toom

สามทุ่ม

สาม ทุ่ม
10 pm - sii toom

สี่ทุ่ม

สี่ ทุ่ม11 pm - haa toom

หัาทุ่ม

หัา ทุ่ม
12 pm - tii ung kuen

เที่ยงคีน

เที่ยง คีน

ha re gött
marianne
 
Jättebra initiativ det här med tider och månader mm. Tidsangivelserna på thai är ju ganska märkliga. Intressant att jämföra med Bibelns tidsangivelser som följer samma mönster. När det gäller månaderna är det ju festligt att alla månader med 31 dagar slutar på "khom" och alla med 30 dagar slutar på "jon" och februari slutar på "phan". Då behövs inga ramsor eller räkning på knogarna för att komma ihåg.
Slutligen är det intressant att söndag och måndag precis som på många västerländska språk betyder "solens dag" resp. "månens dag".
I vissa av dina tidsangivelser, Marianne, har det smugit in ett i โมง, inte på alla ställen men en del. Men som sagt var det annars jättebra.

Alla hjärtanshälsningar
John-Lennart
 
Tack John-Lennart!!!

Nu när du säger det så ser jag det också. När jag skriver så stirrar och stirrar jag och blir nästan lite "småblind" så det är bra om någon som läser det första gången ser fel så att man snabbt kan rätta dem.

marianne :wai:
 
ตอนเช้า

dton cháo

morgon


ตอนบ่าย

dton bàai

eftermiddagตอนเย็น


dton yen

kväll


กลางคืน


glaang keun

natt


เที่ยงคืน


tîang keun

midnatt
 
Status
Ej öppen för ytterligare svar.
 
 
Tillbaka
Topp