Utländska körkort!

Status
Ej öppen för ytterligare svar.
#1
Om du har ett körkort som är utfärdat i ett annat land, är det i vissa fall giltigt även i Sverige. Kom ihåg att det är svenska regler som gäller i Sverige. Du måste ha fyllt 18 år för att få köra bil.

Körkort från länder utanför EES
För att ett körkort som är utfärdat i en stat utanför EES ska vara giltigt i Sverige, måste det vara giltigt i det land där det har utfärdats, och inte ha bytts ut mot ett svenskt. Körkortet är inte giltigt i Sverige om du varit folkbokförd sedan mer än ett år.

Körkortet ska vara utformat enligt internationella överenskommelser (konventionerna 1949 och 1968 om vägtrafik).

Om körkortet inte är utformat enligt de reglerna och inte heller är skrivet på engelska, tyska eller franska, gäller det bara tillsammans med en bestyrkt översättning. Översättningen ska vara på engelska, tyska, franska, svenska, danska eller norska. Om det inte finns något foto på körkortet gäller det bara tillsammans med en identitetshandling med foto.

Utbyte av körkort från länder utanför EES
Ett körkort från ett land utanför EES får inte bytas ut mot ett svenskt körkort med undantag för Schweiz och Japan.
Läs om detta här: http://www.korkortsportalen.se/jag-har- ... ka-korkort

Med vänlig hälsning Thaikonsult
 
Status
Ej öppen för ytterligare svar.
 
Topp