Vistelse i Sverige under väntetiden.

#1
Vistelse i Sverige under väntetiden.

Möjligheten att bevilja visering i de fall när en sökande har ansökt om uppehållstillstånd för bosättning i Sverige får bedömas från fall till fall.

Så länge en person inte har varit på intervju är det i allmänhet inget som hindrar att visering beviljas. När däremot intervju har gjorts och ärendet är under prövning hos Migrationsverket bör visering i normalfallet inte utfärdas, eftersom ärendet om uppehållstillstånd är under pröv-ning. En annan faktor som har betydelse är hur nära i tiden en intervju ligger. Ju kortare tid desto rimligare är det att personen får vänta med resan till Sverige tills frågan om uppehålls-tillstånd är klar.

Det är angeläget att utlandsmyndigheten informerar sökanden om huvudregeln i 5 kap. 18 § UtlL och att en inresa kan komma att medföra komplikationer för honom eller henne.

Handläggningen kan komma att ta längre tid om Migrationsverket inför beslutstillfället får kännedom om att sökanden vistas i Sverige och därför måste avvakta en utresa. Sökanden riskerar även att få avslag på sin ansökan och att bli avvisad, om han eller hon finns kvar i Sverige vid beslutstillfället.

Mvh Thaikonsult
 
 
Topp