Integritespolicy

Vi är Thaisnack (nedan "vi", "vår", "oss"). För oss är det viktigt att du och dina personuppgifter behandlas ansvarsfullt med hänsyn till din integritet och att du får reda på vilken information vi samlar in om dig, hur vi använder den samt hur vi gör det. Denna policy beskriver även dina rättigheter och hur du går till väga för att utöva dina rättigheter.

Vilken information samlar vi in?

Thaisnack samlar in och behandlar information inom de områden och funktioner som anges nedan.

När du använder vår webbplats kan du direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, såsom när du blir medlem eller använder något formulär på vår webbplats där du lämnar ifrån dig personuppgifter av något slag.

Information du ger till oss:

 • Användarnamn
 • E-postadress

Exempel på information vi samlar in om dig - När du använder våra tjänster kan vi komma att samla in följande information:

 • IP adress
Ytterligare personuppgifter vi samlar in i den mån du själv väljer att dela med dig av dom är
 • Utökad profilinformation.

Vi kan även komma att samla in teknisk information som inte kan knytas till någon enskild medlem. Det kan röra sig om vilken typ av webbläsare du använder eller ditt operativsystem . Denna informationen används uteslutande i syfte att analysera och spåra webbtrafik till vår webbplats.

Vad vi gör med din information

I samband med att du registrerar medlemskap på Thaisnack kommer personuppgifter att sparas och de används för att tillhandahålla tjänsten för vår webbplats.

Med stöd av forumreglerna/användaravtalet kommer dina personuppgifter att behandlas för att:

 • Administrera ditt medlemskap på Thaisnack och ditt användarkonto.
 • Administrera, utveckla, förbättra och testa våra tjänster.
 • Ge dig medlemssupport och information om tjänster som du ber oss om.
 • Kunna ge medlemmar personligt anpassad upplevelse.

Om du ger ditt samtycke kommer dina personuppgifter att behandlas för att:

 • Skicka ut nyhetsbrev.
 • Genom cookies spara dina webinställningar för att skapa en personlig användarupplevelse.
Thaisnack behandlar även personuppgifter med stöd av intresseavvägning såsom:
 • Förhindra missbruk av en tjänst (förhindra, förebygga och utreda brott).

Thaisnack kommer även samla in och behandla personuppgifter för att följa tillämplig lagstiftning som t.ex. bokföringslagen, skattelagstiftning och liknande.

Kommunikation med dig
Thaisnack kan även komma att använda dina uppgifter för att kommunicera med dig elektroniskt. I din profil kan du själv ställa in ifall du inte vill ta emot viktiga meddelanden från Thaisnack.

Thaisnacks veckobrev skickas till dig som ett e-postmeddelande, vanligtvis en gång per vecka där du kan läsa vilka som varit föregående veckas mest aktiva ämnen på Thaisnack. Som inloggad kan du själv ställa in om du vill prenumerera på Thaisnacks veckobrev eller inte.

Vilka kan vi komma att dela din information med

Myndigheter:
På grund av lagkrav eller med ditt godkännande kan Thaisnack komma att dela dina uppgifter med Polisen eller andra myndigheter.

Säkerhet

Thaisnack strävar efter att skydda dina personuppgifter och upprätthåller lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra olämpliga eller ofrivilliga utlämnanden, användning, åtkomst, förlust, ändring eller skada av dina personuppgifter.

Endast Thaisnack eller våra leverantörers anställda som behöver åtkomst till dina personuppgifter för en specifik uppgift kommer att få åtkomst till dina personuppgifter.

Vad vi inte kommer göra med dina uppgifter

Vi kommer inte sälja eller lämna ut dina personuppgifter till tredje part.

Var sparar vi dina uppgifter

Vi kommer till allra största del hantera dina personuppgifter inom EU/ESS. Om personuppgifter överförs till eller behandlas i ett land utanför EU/EES kommer Thaisnack vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå som är jämförbar med det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina uppgifter

Vi kommer endast behålla dina personuppgifter så länge som behövs för att uppfylla de syften som specificerats i denna policy. Vi kommer genomföra regelbundna gallringar och ta bort personuppgifter om vi bedömer att du inte längre kommer att använda dig av vår webbplats och dess tjänster.

Dina rättigheter

Rätt att få tillgång till din data
Du kan begära en kopia av de personuppgifter vi har om dig. Kopian är kostnadsfri och vi strävar efter att ge dig svar inom 30 dagar. För att få kopian, var god kontakta oss.

Rätt till dataportabilitet
Du kan begära att få ut de personuppgifter som Thaisnack hanterar i syfte att föra över till ett annat. Du får då en kopia av dessa personuppgifter i XML-format som är ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig för ett annat system. För att få XML-filen, var god kontakta oss.

Rätt till rättelse
Du har rätt att få felaktig eller ofullständig information om dit själv ändrad/rättad.

Rätt att bli raderad ("rätten att bli bortglömd")
Om du inte längre vill att vi sparar dina personuppgifter har du rätt att få dessa raderade. I samband med radering av dina personuppgifter tas ditt användarkonto bort och vi kommer även i den mån du gjort inlägg i diskussioner på forumet att anonymisera dessa så att de inte längre går att associera med någon enskild före detta medlem. Kontakta oss om du vill få dina personuppgifter raderade.

Thaisnack har avrått i forumreglerna/användaravtalet att posta personuppgifter i inlägg på Thaisnacks forum. Om du efter utförd radering av personuppgifter samt anonymisering av dina inlägg ändå anser att det förekommer personuppgifter i något inlägg på forumet ber vi dig kontakta oss med uppgift om det aktuella inlägget.

Rätt att återkalla samtycke
Du har när som helst rätt att återkalla eventuella samtycken som du givit Thaisnack.

Ditt godkännande av vår integritetspolicy

Genom att du fortsätter använda Thaisnacks webbplats godkänner du denna integritetspolicy. Om du inte accepterar den ber vi dig att inte längre använda webbplatsen. Vid registrering av medlemskap kommer vi att begära att du explicit godkänner vår integritetspolicy samt av forumreglerna/användaravtalet.

Uppdateringar av vår integritetspolicy

Thaisnack förbehåller sig rätten att när som helst ändra och uppdatera i denna policy. Du kan komma att bli ombedd att på nytt acceptera vår uppdaterade integritetspolicy samt av forumreglerna/användaravtalet i händelse av framtida förändringar.

Kontakta oss

Personuppgiftsansvarig på Thaisnack är Jill Karlsson. Du kan nå Jill via kontaktformuläret.

Om du har frågor angående hanteringen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss.

Tillsynsmyndighet

Datainspektionen är den tillsynsmyndighet som i Sverige övervakar att de som behandlar personuppgifter följer dataskyddsförordningen. Om du anser att Thaisnack behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen har du rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Kontaktuppgifter
Telefonnummer: 08-657 6100
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se

Denna webbplats använder "cookies". Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av cookies. Några frågor på det?
 1. Denna webbplats använder "cookies". Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av cookies.
  Stäng notis