Forumregler och användaravtal

Varför vi har forumregler
Forumen på ThaiSnack.se innehåller inlägg som postas direkt av användarna själva utan att ThaiSnack.se i normalfallet granskar dessa i förväg. För att detta ska fungera krävs att de som gör inlägg håller sig inom vissa ramar och regler. I första hand gäller svensk lagstiftning. I samband med registrering av medlemskap och när du postar ett inlägg förbinder du dig att följa svensk lagstiftning och även att följa villkoren nedan. (Forumregler/Användaravtal) ThaiSnack.se förbehåller sig rätten att förändra forumregler/användaravtal vid behov. ThaiSnack.se publicerar ändringarna på forumet. I samband med att uppdaterade forumregler/användaravtal publiceras kan du komma att uppmanas att godkänna dessa på nytt. Du bör läsa igenom forumreglerna/användaravtalet regelbundet. Om du inte accepterar forumreglerna/användaravtalet ska du inte använda webbplatsen och begära att få ditt konto avslutat genom att kontakta oss.

Trivsel
Forumet ska vara en plats för debatt med en trevlig ton och berikande i största allmänhet. Alla ska känna sig välkomna med sin medverkan i forumen. Välj därför ord med omsorg. Det hör till god ton att följa generell netikett. Du får inte posta något störande, stötande, vulgärt, hatiskt, hotande, sexuellt anspelande eller något som kan tänkas bryta mot någon lag. Undvik personangrepp, tillmälen och ärekränkning.

Anmäl olämpligt inlägg
Om du upplever att ett inlägg strider mot forumreglerna kan du anmäla inlägget. I slutet av varje inlägg finns en text: "Anmäl till forumvärd". Lämna även en kommentar om vad du anser vara olämpligt. Övriga medlemmar kan ej se att inlägget är anmält eller av vem. En grupp av forumpersonal tar hand om din anmälan och bedömer lämpliga åtgärder.

Håll dig till ämnet
Håll dig till ämnet om du svarar på ett inlägg. Gör inte tomma inlägg med enbart smilies och/eller citat.

Hets mot folkgrupp, hatbrott etc

Den som i uttalande eller i annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning, döms för hets mot folkgrupp till fängelse i högst två år eller om brottet är ringa, till böter.

Svenskt politikiskt innehåll - Vi är ett forum om Thailand
Svensk politik berör oss alla men då det visat sig att ämnet oftast gör att diskussionerna urartar i rena olagligheter, hets mot invandrare samt det faktum att detta är ett forum i huvudsak om Thailand, så undviker vi detta ämnet.

Intrång i upphovsrätt
Det är enligt svensk lag i regel inte tillåtet att publicera bilder som du inte själv har upphovsrätten till. Se Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. För att använda en bild i ett inlägg måste du äga rättigheterna till bilden, antingen genom att det är du som är fotografen eller att du har ett skriftligt medgivande från fotografen. Om du publicerar en bild som du inte själv äger är det nödvändigt att i ditt inlägg ange att du har givits tillstånd till publiceringen av upphovsrättshavaren. Du anger tydligt vem som givit dig tillstånd för publiceringen och när det gjordes (i varje inlägg som bilden förekommer) enligt följande mall: Bilden är publicerad med tillstånd som skriftligen givits mig av upphovsrättshavaren Nils Nilsson den 2018-01-01
. Om du utelämnar uppgift om tillstånd från upphovsrättshavaren och det bedöms att det inte är din egna bild tas den bort i förebyggande syfte.

Innehåll

- Inlägg med nedsättande eller kränkande kommentarer riktade mot egna medlemmar, medlemmar på andra forum eller privatpersoner är inte tillåtet. Generellt gäller att man ska behandla andra med respekt. Undvik att ta till svordomar eller nedsättande kommentarer vid meningsskiljaktigheter.

- Du godkänner att ThaiSnack.se får använda, distribuera, kopiera, ändra, visa upp och publicera dina inlägg och eventuellt tillhörande uppladdningar så som bilder och andra förekommande bilagor (Nedan kallat Användarmaterialet) på hela webbplatsen och associerade tjänster samt på sociala medier. Du överlåter utan ersättning upphovsrätt till ThaiSnack.se vad avser rätt att, med nedan angivna begränsningar, publicera Användarmaterialet, i elektronisk form (på ThaiSnack.se:s hemsida på Internet eller andra elektroniska publiceringsfora). Med rätt att publicera avses rätt att framställa exemplar och för allmänheten tillgängliggöra Användarmaterialet. ThaiSnack.se äger rätt att förlägga publiceringen till annan hemsida eller liknande om så finnes vara nödvändigt. Överlåtelsen medför inga inskränkningar för dig att använda ditt användarmaterial i något annat syfte. Överlåtelsen gäller till dess din eller dina successorers upphovsrätt till Användarmaterialet upphört enligt upphovsrättslagen. Genom att posta användarmaterial garanterar du att du har rättigheterna som krävs för att posta det och för att överlåta rättigheterna som beskrivs här.

- ThaiSnack.se läses av personer i samtliga åldrar och ska vara "familjevänligt". Det ses därför som olämpligt att diskutera natt-liv, barer och annat vuxenmaterial. Det anses även olämpligt att länka till webbplatser med sådant innehåll. Att diskutera samlevnad är okej, men det ska i så fall föras på ett respektfullt sätt. Inlägg rörande porr/snusk tillåts ej.

- Vi diskuterar inte thailändska kungen, medlemmar av kungafamiljen samt dess förfäder eller dess historia på ett sätt som kan uppfattas som stötande eller visa på missaktning.

- Det är inte tillåtet att avslöja innehåll eller förekomsten av personliga meddelanden (PM) för andra på forumet vare sig via PM eller genom att posta inlägg på forumet. Undantag från denna regel medges vid anmälan till forumvärd ang missbruk av PM.

- Användarmaterial kan komma att tas bort eller modifieras utan förvarning eller meddelande därom ifall det bedöms som inaktuellt eller olämpligt med hänvisning till gällande forumregler/användaravtal.

Skriv en bra rubrik
Skriv en rubrik som berättar vad ditt inlägg handlar om. En bra rubrik underlättar för en läsare att avgöra om ditt ämne är av intresse eller inte.

Lämna inte ut andras personuppgifter
Diskutera inte enskilda personer (offentliga personer går bra att diskutera), varken namngivna eller beskrivna så att någon förstår vem du menar. Normalt är det olagligt att uppge namn och kontaktuppgifter till andra personer. Det är inte tillåtet att lämna ut någons personuppgifter vare sig i inläggstext, som webblänkar, på bilder eller andra typer av bilagor. Se även Thaisnacks integritetspolicy Om du väljer att lämna ut personuppgifter om dig själv i inlägg och på bilder är det din ensak. Thaisnack har inte begärt dessa uppgifter av dig och du ansvarar därför själv för dessa och du blir personligen personuppgiftsansvarig för dessa inlägg och bilder. Det innebär att du inte kan kräva av Thaisnack att få såna egenhändigt publicerade personuppgifter raderade. Det finns däremot inget som hindrar att du ber oss radera specifika inlägg. Lättast gör du det genom att klicka på länken "anmäl" som finns under respektive inlägg. Ange i så fall även skäl för att du vill att inlägget ska raderas.

ThaiSnack är ett forum för diskussioner
Svaret på en fråga är ALDRIG att säga till någon att googla för att hitta svaret. Har man ställt en fråga på forumet är det för att vill ha våra medlemmars synpunkter och inte sökträffar från någon söktjänst.

Dubletter
Det är inte tillåtet att göra dubletter av inlägg. Det är inte heller tillåtet att registrera fler än ett användarnamn.

Avatarer
Din avatar ska följa samma riktlinjer som används för inläggen. Avatar som uppfattas som stötande kan leda till permanent avstängning från forumen. Animerade avatarer ska undvikas.

Reklam, annonsering och marknadsföring
Reklam, annonsering och marknadsföring av kommersiella produkter/tjänster är inte tillåtet på forumen. Vill man marknadsföra, sälja eller efterlysa något kan detta göras genom att köpa annonsplats på Google Adwords. Det är förbjudet att posta reklam eller s k spam på forumen. Om diskussionen kräver det, får man nämna tips på bra företag. Handel av varor och tjänster är förbjudet.

Tips, länkar och referenser.
Medlemmar får gärna lämna tips och länkar till företag som kan vara till hjälp och intresse för andra medverkande. Tips och länkar måste vara oberoende, dvs den som postar får inte skaffa sig vinning eller ha en främjande anknytning till företaget/produkten/tjänsten/webbplatsen. Tips som inte är relevanta för forumet får inte postas. Inlägg som syftar till att göra reklam för annan webbplats betraktas som SPAM (se rubriken Reklam, annonsering och marknadsföring ovan). Det är inte tillåtet att vare sig länka till eller tipsa om webbplatser som används för att sprida hat, rasism, politik eller olagligheter.

Loggning, moderering och filtrering av ord
Du samtycker till att administratör och forumvärdar har rätt att ta bort, ändra, flytta eller stänga vilka inlägg som helst när som helst utan motivering. Forumet har även en automatisk funktion som ersätter ord och uttryck som bedömts som olämpliga. Denna funktion kan respektive medlem själv välja att stänga av i sin användarprofil. Exempel på ord som ersätts är svordomar, vulgära ord och nedvärderande akronymer. Som en medlem går du med på att all information som du skrivit in sparas i databasen. Den informationen kommer inte att distribueras till någon tredje part utan ditt samtycke. Administratören eller forumvärdar kan inte hållas ansvariga vid hackningsförsök som kan leda till att data stjäls.

Förhandsgranskning av inlägg
Normalt publiceras inlägg omgående utan att innehållet först måste granskas. Det förekommer att ett enstaka inlägg bedöms kräva förhandsgranskning. Detta sker automatiskt, är fullt normalt och behöver inte betyda att medlemmen på något sätt gjort något fel. Medlemmar som tidigare inte bedömts följa forumregler/användaravtalet får periodvis eller permanent räkna med att förhandsgranskning av inlägg ofta eller alltid krävs.

Forumvärds beslut
Det kan uppstå situationer då någon ifrågasätter forumvärdens beslut. Forumvärdens beslut kan ej överklagas. Om du tycker att du blivit felaktigt behandlad bör du kontakta forumvärden och förklara sakligt din syn på det inträffade. Kontaktuppgifter finns på startsidan. Forumvärdens beslut ska inte diskuteras eller kommenteras öppet på forumet.

Språk
Forumets språk är i första hand svenska och thailändska. Engelska är också godkänt om vare sig svenska eller thailändska behärskas.

Yttrandefrihet
Eftersom ThaiSnack.se saknar utgivningsbevis så är vår webbplats inte grundlagsskyddad. Det betyder att någon tryck- eller yttrandefrihet inte kan tillämpas på ThaiSnack.se. utan det är Lag (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor som gäller. De som arbetar med moderering på ThaiSnack.se har lagstadgad skyldighet att ta bort vissa meddelanden.

Skyldighet att ta bort vissa meddelanden
5 § Om en användare sänder in ett meddelande till en elektronisk anslagstavla ska den som tillhandahåller tjänsten ta bort meddelandet från tjänsten eller på annat sätt förhindra vidare spridning av meddelandet, om 1. meddelandets innehåll uppenbart är sådant som avses i bestämmelserna i 16 kap. 5 § brottsbalken om uppvigling, 16 kap. 8 § brottsbalken om hets mot folkgrupp, 16 kap. 10 a § brottsbalken om barnpornografibrott eller 16 kap. 10 c § brottsbalken om olaga våldsskildring, eller 2. det är uppenbart att användaren har gjort intrång i upphovsrätt eller i rättighet som skyddas genom föreskrift i 5 kap. lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk genom att sända in meddelandet.

Denna webbplats använder "cookies". Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av cookies. Några frågor på det?
  1. Denna webbplats använder "cookies". Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av cookies.
    Stäng notis