beskattning

  1. H

    sink kontra skattetabel

    Var går brytpunkten för att det skall löna sig med sink. Hur går man till väga för att ändra till att skatt dras efter tabell. Själv har jag bara ca 13500 i pension, så tror att det är lönsamt att byta skatte system från sink till skatte tabell. Rätt eller fel.
 
Topp