dödsfall i thailand

  1. A

    Svenska dödsfall i Thailand

    ANTAL DÖDA SVENSKAR I THAILAND – ÅR FÖR ÅR 2009: 97 2010: 78 2011: 91 2012: 108 2013: 95 2014: 109 2015: 109 2016: 111 2017: 108 Statistiken ger inte är en heltäckande bild, utan gäller bara de dödsfall som hanterats av UD. Anhöriga har ingen skyldighet att kontakta UD vid dödsfall...
 
Topp