gifta sig

  1. Berralund

    Varför gifter man sig egentligen?

    Fick ett uppslag till en ny tråd av @nmax , Varför? Tradition spelade nog en stor roll för oss och dessutom vet jag att teerak verkligen visste att jag var seriös i vårt förhållande. En mycket viktig grund att bygga vidare på enligt mitt förmenande.
 
Topp