samboförhållanden

  1. thaikonsult

    Så definieras sambos enligt lagens mening!

    Prop. 2002/03:80 (I lagen definieras sambor som ”två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll” (1§ 1st). Genom att använda denna formulering i stället för ”äktenskapsliknande Förhållande” fångar man in såväl homosexuella som heterosexuella sambor...
  2. thaikonsult

    Skriv ett samboavtal.

    Är du sambo – skriv ett samboavtal. Samboavtal är ett avtal som skrivs mellan sambor. Ett samboavtal skall vara skriftligt och båda samborna skall underteckna samboavtalet för att det skall vara giltigt. Ett samboavtal behöver inte registreras vid domstol. Genom ett samboavtal kan de samboende...
 
Topp