socialen

  1. P

    Sosiala myndigheter i Sverige och deras historia.

    Jag har sedan den åldern då man börjar förstå vissa samanhang och minnas händelser växt upp i svensk sosial politiks närhet sedan -57 -58 och förtio år framåt. Dock inte på det sätt ni nu tror.
 
Topp