turism

  1. Zedo

    Turism gynnar inte alltid ekonomin

    Turister ursäktar ofta sitt bidragande till exploateringen med att säga ”de hade gått under utan turismen”. Men enligt Erik Lundberg är det inte så enkelt. – Det drar in pengar men det är inte alla som får ta del av det. Forskning visar att den typen av jobb turismen skapar ofta är ganska osäkra...
 
Topp