turkiet

  1. A

    Statskupp i Turkiet

    Försök till stadskupp eller genomförd kupp i Turkiet. Man vet inte om den fullbordats. Strider mellan Erdogan trogna och upprorsmakarna pågår nu.
 
Topp