migrationsrätt

 1. Pream

  Curt Lindström berättar om kärleken och livet i Hua Hin. I Sverige ser de mig som en snuskgubbe

  Antar att många forumbröder känner igen sig i Curts berättelse. Den går att läsa i Expressen. Krångel med Migrationsverket, fördomar mot thailändska kvinnor och svenska män samt om förmånen att få leva med en thailändska. Känner ni igen er? Hatten av för Curt som är så öppen, tycker jag. Från...
 2. L

  avslag migrationsverket

  Jag är gift och fick avslag av migrationsverket jag var på intervju fick inte ens prata färdigt hon hoppade över på annan fråga och hon har skrivit sånt jag inte sagt så ni som har med migrationsverket att göra så dom är fula på migrationsverket överklagar till domstolen
 3. Grannen Olsson

  Kösystem för anknytningsärenden, finns ett sådant och hur ser det ut? Håkan Jonsson svarar:

  I en intervju svarar Håkan Jonsson på Migrationsverket på frågan: Kösystem för anknyntningsärenden, finns ett sådant och hur ser det ut? Ordagrant citat från mannen som bestämmer över processerna på migrationsverket. Det får tala för sig själv. Jag säger inget. Jag har 146 i IQ men fattar...
 4. Grannen Olsson

  Migrationsverket bryter mot lagen när ett anknytningsärende tar längre än 9 månader

  Handläggningstid 21 a § Ett ärende om uppehållstillstånd enligt 5 kap. 3 och 3 a §§ utlänningslagen (2005:716) skall, om det inte finns särskilda skäl, avgöras senast inom nio månader från det att ansökan lämnades in. Förordning (2006:262). Börjar surna till efter 11 månaders väntan.
 5. thaikonsult

  Håkan Jonsson expert hos Migrationsverket

  Lyssna på Håkan Johnssons som är expert om hans uppfattning om anhöriginvandring Han berättar hur det fungerar inom Migrationsverket om handläggningstider, köer, nytänkande och mycket annat nyttigt att lyssna på. Mvh Thaikonsult
 6. thaikonsult

  Nu kan fler ansöka på webben!

  Nu kan fler ansöka på webben. Under våren 2015 gör Migrationsverket det möjligt för fler att ansöka på webben. Nu kan även du som vill flytta till Sverige och arbeta som egen företagare, artist eller au-pair göra en webbansökan. Barn som vill flytta till Sverige eller blir adopterade kommer...
 7. thaikonsult

  Nya handläggningstider!

  Nu har det kommit nya handläggningstider för uppehållstillstånd: https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Flytta-till-nagon-i-Sverige/Handlaggningstid.html Mvh Thaikonsult
 8. thaikonsult

  Lagändringar i medborgarskapslagen som träder i kraft 1 april 2015

  Lagändringar i medborgarskapslagen som träder i kraft 1 april 2015 Riksdagen har beslutat om ändringar i medborgarskapslagen för att öka det svenska medborgarskapets symboliska värde. Lagändringarna träder i kraft den 1 april 2015 och kommer att göra det enklare för många att ansöka om eller...
 9. thaikonsult

  OBS! Tillståndsmärket i ditt pass slutar att gälla den 20 maj 2015!

  De gamla tillståndmärkena som tidigare suttit i passen som bevis på ditt uppehållstillstånd i Sverige slutar gälla den 20 maj 2015. Du som har ett tillståndsmärke i ditt pass ska därför boka tid på migrationsverket för att byta ut märket mot ett uppehållstillståndskort. Mvh Thaikonsult
 10. thaikonsult

  Ställningstagande från Migrationsverket om förälders medgivande till uppehållstillstånd för barn

  Ställningstagande från Migrationsverket om förälders medgivande till uppehållstillstånd. Migrationsverket har publicerat ett rättsligt ställningstagande angående kravet på medgivande från den andra föräldern när ett barn söker uppehållstillstånd på grund av anknytning. Kravet på medgivande...
 11. thaikonsult

  Vilken kö gäller när du söker uppehållstillstånd?

  Vilken kö gäller när du söker uppehållstillstånd? Från den 1 maj 2015 kommer Migrationsverket i princip att handlägga alla uppehållstillstånds- och medborgarskapsärenden digitalt. Detta innebär att alla pappersärenden och kompletteringar i pappersform kommer att skannas in och hanteras digitalt...
 12. thaikonsult

  Kritik mot Migrationsverket för långa handläggningstider!

  Kritik mot Migrationsverket för långa handläggningstider i tillståndsärenden och för att regeringsformens krav inte har beaktats när webbansökningar prioriterats. Med anledning av ett flertal klagomål inledde JO en granskning av Migrationsverkets handläggningstider i ärenden om...
 13. thaikonsult

  Kritik mot Migrationsverket för bristande service och tillgänglighet!

  Kritik mot Migrationsverket för bristande service och tillgänglighet samt för ett felaktigt beslut. Sammanfattning Under 2013 kom det in ovanligt många klagomål till JO som rörde brister i Migrationsverkets service och tillgänglighet. I beslutet behandlas en av anmälningarna och möjligheterna...
 14. thaikonsult

  Flygbokning vid ansökan om Schengenvisum.

  Flygbokning vid ansökan om Schengenvisum. Enligt Anders som är en av beslutsfattarna hos ambassaden i Bangkok är kravet på flygbokning borttaget när det gäller besök av pojk/flickvänner, vänner samt släktingar. Av det skälet finns inte flygbokningen upptagen som krav på ambassadens och VFS...
 15. thaikonsult

  Umgänge med barn två timmar i veckan är skäl för uppehållstillstånd.

  Umgänge med barn två timmar i veckan är skäl för uppehållstillstånd. Beslut från Migrationsöverdomstolen: En man fick uppehållstillstånd i Sverige på grund av anknytning till sin hustru, men paret separerade innan tillståndet blivit permanent. De hade fått bar barn och mannen hade umgänge med...
 16. thaikonsult

  Seriositetsprövning vid ansökan om uppehållstillstånd.

  Seriositetsprövning vid ansökan om uppehållstillstånd. I lagstiftningen anges som krav för att ansökan ska kunna beviljas att förhållandet framstår som seriöst. Såsom kravet är formulerat ska det vara fråga om ett seriöst förhållande från båda parters sida. Syftet med seriositetsprövningen är...
 17. thaikonsult

  Sponsorsåtagande vid visum.

  Utdrag ur MIG 2014:19 Ett tillförlitligt sponsoråtagande, som omfattar både resekostnader och uppehälle, kan räcka för att en person som ansöker om en enhetlig Schengenvisering ska anses ha visat att han eller hon har tillräckliga medel för sitt uppehälle, både under den planerade vistelsen och...
 18. thaikonsult

  Jag har uppehållstillstånd i Sverige, får jag resa inom EU?

  Jag har uppehållstillstånd i Sverige, får jag resa inom EU? Om du har uppehållstillstånd, en identitet som inte är ifrågasatt och ett giltigt pass, får du röra dig fritt inom hela Schengenområdet i högst tre månader. Därefter måste du återvända till Sverige. Du måste ha giltiga...
 19. thaikonsult

  Handläggningstid för uppehållstillstånd enligt Utlänningsförordningen.

  Handläggningstid för uppehållstillstånd enligt Utlänningsförordningen. 21 a § Ett ärende om uppehållstillstånd enligt 5 kap. 3 och 3 a §§ utlänningslagen (2005:716) skall, om det inte finns särskilda skäl, avgöras senast inom nio månader från det att ansökan lämnades in. Förordning (2006:262)...
 20. thaikonsult

  Uppehållstillstånd för arbete förlängs trots lång tid mellan anställningar

  Uppehållstillstånd för arbete förlängs trots lång tid mellan anställningar Beslut från Migrationsöverdomstolen: En person som fått arbetstillstånd och uppehållstillstånd på grund av en anställning förlorade jobbet då företaget gick i konkurs. Han fick nytt jobb och ansökte om nytt tillstånd...
 
Topp