symbolik

  1. mackes

    Skillnad på uttryck och symboler

    Thai använder ju en del symboler som är snarlika våra men inte betyder samma sak. Till exempel hjärtat har ju en betydligt bredare mening för känslolivet i Thai än vårt hjärta som i stort sett bara symboliserar kärlek. Jag springer på uttryck som funkar bra i Europa men inte alls i Thailand...
 
Tillbaka
Topp