thaikonsult informerar

 1. thaikonsult

  Längre handläggningstider.

  Migrationsverket har förlängt handläggningstiderna för uppehållstillstånd igen. http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Flytta-till-nagon-i-Sverige/Handlaggningstid.html Mvh Thaikonsult
 2. thaikonsult

  Nu kan fler ansöka på webben!

  Nu kan fler ansöka på webben. Under våren 2015 gör Migrationsverket det möjligt för fler att ansöka på webben. Nu kan även du som vill flytta till Sverige och arbeta som egen företagare, artist eller au-pair göra en webbansökan. Barn som vill flytta till Sverige eller blir adopterade kommer...
 3. thaikonsult

  Nya handläggningstider!

  Nu har det kommit nya handläggningstider för uppehållstillstånd: https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Flytta-till-nagon-i-Sverige/Handlaggningstid.html Mvh Thaikonsult
 4. thaikonsult

  Lagändringar i medborgarskapslagen som träder i kraft 1 april 2015

  Lagändringar i medborgarskapslagen som träder i kraft 1 april 2015 Riksdagen har beslutat om ändringar i medborgarskapslagen för att öka det svenska medborgarskapets symboliska värde. Lagändringarna träder i kraft den 1 april 2015 och kommer att göra det enklare för många att ansöka om eller...
 5. thaikonsult

  OBS! Tillståndsmärket i ditt pass slutar att gälla den 20 maj 2015!

  De gamla tillståndmärkena som tidigare suttit i passen som bevis på ditt uppehållstillstånd i Sverige slutar gälla den 20 maj 2015. Du som har ett tillståndsmärke i ditt pass ska därför boka tid på migrationsverket för att byta ut märket mot ett uppehållstillståndskort. Mvh Thaikonsult
 6. thaikonsult

  Ställningstagande från Migrationsverket om förälders medgivande till uppehållstillstånd för barn

  Ställningstagande från Migrationsverket om förälders medgivande till uppehållstillstånd. Migrationsverket har publicerat ett rättsligt ställningstagande angående kravet på medgivande från den andra föräldern när ett barn söker uppehållstillstånd på grund av anknytning. Kravet på medgivande...
 7. thaikonsult

  Vilken kö gäller när du söker uppehållstillstånd?

  Vilken kö gäller när du söker uppehållstillstånd? Från den 1 maj 2015 kommer Migrationsverket i princip att handlägga alla uppehållstillstånds- och medborgarskapsärenden digitalt. Detta innebär att alla pappersärenden och kompletteringar i pappersform kommer att skannas in och hanteras digitalt...
 8. thaikonsult

  Kritik mot Migrationsverket för långa handläggningstider!

  Kritik mot Migrationsverket för långa handläggningstider i tillståndsärenden och för att regeringsformens krav inte har beaktats när webbansökningar prioriterats. Med anledning av ett flertal klagomål inledde JO en granskning av Migrationsverkets handläggningstider i ärenden om...
 9. thaikonsult

  Kritik mot Migrationsverket för bristande service och tillgänglighet!

  Kritik mot Migrationsverket för bristande service och tillgänglighet samt för ett felaktigt beslut. Sammanfattning Under 2013 kom det in ovanligt många klagomål till JO som rörde brister i Migrationsverkets service och tillgänglighet. I beslutet behandlas en av anmälningarna och möjligheterna...
 10. thaikonsult

  Flygbokning vid ansökan om Schengenvisum.

  Flygbokning vid ansökan om Schengenvisum. Enligt Anders som är en av beslutsfattarna hos ambassaden i Bangkok är kravet på flygbokning borttaget när det gäller besök av pojk/flickvänner, vänner samt släktingar. Av det skälet finns inte flygbokningen upptagen som krav på ambassadens och VFS...
 11. thaikonsult

  Umgänge med barn två timmar i veckan är skäl för uppehållstillstånd.

  Umgänge med barn två timmar i veckan är skäl för uppehållstillstånd. Beslut från Migrationsöverdomstolen: En man fick uppehållstillstånd i Sverige på grund av anknytning till sin hustru, men paret separerade innan tillståndet blivit permanent. De hade fått bar barn och mannen hade umgänge med...
 12. thaikonsult

  Seriositetsprövning vid ansökan om uppehållstillstånd.

  Seriositetsprövning vid ansökan om uppehållstillstånd. I lagstiftningen anges som krav för att ansökan ska kunna beviljas att förhållandet framstår som seriöst. Såsom kravet är formulerat ska det vara fråga om ett seriöst förhållande från båda parters sida. Syftet med seriositetsprövningen är...
 13. thaikonsult

  Sponsorsåtagande vid visum.

  Utdrag ur MIG 2014:19 Ett tillförlitligt sponsoråtagande, som omfattar både resekostnader och uppehälle, kan räcka för att en person som ansöker om en enhetlig Schengenvisering ska anses ha visat att han eller hon har tillräckliga medel för sitt uppehälle, både under den planerade vistelsen och...
 14. thaikonsult

  Jag har uppehållstillstånd i Sverige, får jag resa inom EU?

  Jag har uppehållstillstånd i Sverige, får jag resa inom EU? Om du har uppehållstillstånd, en identitet som inte är ifrågasatt och ett giltigt pass, får du röra dig fritt inom hela Schengenområdet i högst tre månader. Därefter måste du återvända till Sverige. Du måste ha giltiga...
 15. thaikonsult

  Handläggningstid för uppehållstillstånd enligt Utlänningsförordningen.

  Handläggningstid för uppehållstillstånd enligt Utlänningsförordningen. 21 a § Ett ärende om uppehållstillstånd enligt 5 kap. 3 och 3 a §§ utlänningslagen (2005:716) skall, om det inte finns särskilda skäl, avgöras senast inom nio månader från det att ansökan lämnades in. Förordning (2006:262)...
 16. thaikonsult

  Ny affärsidé - säljer andelar till asylboende

  Ny affärsidé - säljer andelar till asylboende Bristen på asylboenden har blivit en mångmiljonindustri där allt fler lockas av att kunna tjäna stora pengar. I Norrbotten har det lett till en ny affärsidé: Köp andelar i ett tillfälligt asylboende och få en avkastning på mer än tusen procent...
 17. thaikonsult

  Uppehållstillstånd för arbete förlängs trots lång tid mellan anställningar

  Uppehållstillstånd för arbete förlängs trots lång tid mellan anställningar Beslut från Migrationsöverdomstolen: En person som fått arbetstillstånd och uppehållstillstånd på grund av en anställning förlorade jobbet då företaget gick i konkurs. Han fick nytt jobb och ansökte om nytt tillstånd...
 18. thaikonsult

  Migrationsverket har förlängt väntetiden för uppehållstillstånd!

  Migrationsverket förlängde igår väntetiderna för uppehållstillstånd: När du ansöker för första gången är väntetiden på beslut cirka: -14 månader om du ansöker på webben -18 månader om du ansöker på blankett. När du ansöker om förlängning är väntetiden innan du får beslut eller besked om att du...
 19. thaikonsult

  Minister vill id-märka turister i Thailand!

  Minister vill id-märka turister i Thailand Efter det ännu olösta dubbelmordet på två brittiska turister på thailändska ön Koh Tao, vill nu landets turistminister öka säkerheten för turister som kommer till Thailands "partyöar". Det har nu gått snart tre veckor sedan de brittiska turisterna...
 20. thaikonsult

  Mamma utvisas med 3 månaders baby som är svensk medborgare.

  Mamma utvisas med 3 månaders baby som är svensk medborgare. Vilken dag som helst den här veckan lämnar Fawsia Sverige, ofrivilligt. Hon har med sig sin tre månaders baby, som är svensk medborgare och som hon fortfarande ammar. Det är bara Fawsia som har fått beslut om att hon inte får stanna i...
 
Topp