utbildning

  1. Kycklingen

    LEAN "bättre produktion", finns här någon som gått utbildningen?

    Finns här någon som gått utbildningen LEAN? Är den bra? Jobbig? Lätt?
  2. R

    Utbildning

    Utbildningen i Thailand är som sådan: De börjar skolan vid 4 års ålder och slutar grundskolan vid 12 år den är alltså 8 år. Därefter kan de börja high school som är (gymnasium), de kan gå 3 år eller 6 år. För att börja på gymnasium måste de genomgå test till vilken skola de söker. Det finns...
 
Tillbaka
Topp