วัฒนธรรมและประเพณีไทย..ช่วยแปลด้วยน่ะคะ

 
Status
Ej öppen för ytterligare svar.
A

Anonym

Gäst
ช่วยแปลเป็นสวีดิชด้วยน่ะคะ ขอบคุณมากค่ะ :wai:

ประเพณีไทยมีสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ โดยให้ความสำคัญกับผู้อาวุโส โดยผู้น้อยจะต้องรู้จักให้ความเคารพผู้ใหญ่

ประเพณีไทยนั้นสามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ คือ
ภาษา
ตัวอักษรไทยถูกสร้างขึ้นเมื่อ ค ส 1283 โดยพ่อขุนรามคำแหง ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากภาษาบาลี และสันสกฤตจากสื่อของขอมโบราณ ปัจจุบันภาษาไทยประกอบด้วยตัวอักษร 44 ตัว และ 5 โทนเสียง ซึ่งแตกต่างจากภาษาอังกฤษมาก

ศิลปะ
ได้รับอิทธิพลจากพระราชา และชาววังครั้งแต่โบราณ ประเพณีการสร้างาพวาดฝาผนังก้ยังถูกนิยมมาใช้เล่าเรื่องพิธีกรรมที่เกี่ยวกับศาสนา เครื่องปั้นดินเผา วัดวาอาราม พระพุทธรูป การแกะสลัก ล้วนแล้วแต่วิจิตรการตา ฝีมือในการทำงานศิลปะของคนไทยนั้นจัดได้ว่าอยู่อันดับต้นๆ ของโลกเลยทีเดียว

ประเพณี
ประเทศไทยนั้นมีประเพณีที่ทรงุณค่าแก่การรักษาและสืบทอด อย่างเช่นประเพณีแต่งงาน,สงกรานต์, ลอยกระทง
แต่ชาวไทยส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญทางพระพุทธศาสนาซะส่วนใหญ่ จะเห็นได้ว่าประเพณีต่างๆ มักจะมีเรื่องศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้อง
ทุกๆเช้า จะมีพระมาบินฑบาตร ทำให้ศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญและอุทิศส่วนกุศลไปให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว

ราชวงศ์
ประเทศไทยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขถึง 9 ชั่วคน และองค์สุดท้าย คือองค์ที่ 9 ขึ้นครองราชตั้งแต่ยังเด็ก และครองราชย์ได้ยาวนานถึง 60 ปี ปัจจุบันพระองค์พระชนมายุได้ 69 ปีแล้ว ถือได้ว่าครองราชย์ได้ยาวนานที่สุดในโลก

การปกครอง
ประเทศไทยเป้นประเทศเอกราชปกครองแบบประชาธิปไตรโดยมีพระมหากษัตริ์เป็นประมุข
ถึงแม้ว่าปัจจุบันกษัตริ์จะไม่มีบทบาททางการเมืองก็ตาม แต่ประสกนิกรก็ยังเคารพและรักใน
การเป็นพระมหากษัตริ์

ชายไทยทุกคนเมืออายุครบ 20 ปีจะต้องเกณฑ์ทหารและอุทิศตัวเป็นสาวกของพระสัมสัมพุทธเจ้า
 
"jularat " sa:
ช่วยแปลเป็นสวีดิชด้วยน่ะคะ ขอบคุณมากค่ะ :wai:

ประเพณีไทยมีสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ โดยให้ความสำคัญกับผู้อาวุโส โดยผู้น้อยจะต้องรู้จักให้ความเคารพผู้ใหญ่

ประเพณีไทยนั้นสามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ คือ
ภาษา
ตัวอักษรไทยถูกสร้างขึ้นเมื่อ ค ส 1283 โดยพ่อขุนรามคำแหง ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากภาษาบาลี และสันสกฤตจากสื่อของขอมโบราณ ปัจจุบันภาษาไทยประกอบด้วยตัวอักษร 44 ตัว และ 5 โทนเสียง ซึ่งแตกต่างจากภาษาอังกฤษมาก

ศิลปะ
ได้รับอิทธิพลจากพระราชา และชาววังครั้งแต่โบราณ ประเพณีการสร้างาพวาดฝาผนังก้ยังถูกนิยมมาใช้เล่าเรื่องพิธีกรรมที่เกี่ยวกับศาสนา เครื่องปั้นดินเผา วัดวาอาราม พระพุทธรูป การแกะสลัก ล้วนแล้วแต่วิจิตรการตา ฝีมือในการทำงานศิลปะของคนไทยนั้นจัดได้ว่าอยู่อันดับต้นๆ ของโลกเลยทีเดียว

ประเพณี
ประเทศไทยนั้นมีประเพณีที่ทรงุณค่าแก่การรักษาและสืบทอด อย่างเช่นประเพณีแต่งงาน,สงกรานต์, ลอยกระทง
แต่ชาวไทยส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญทางพระพุทธศาสนาซะส่วนใหญ่ จะเห็นได้ว่าประเพณีต่างๆ มักจะมีเรื่องศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้อง
ทุกๆเช้า จะมีพระมาบินฑบาตร ทำให้ศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญและอุทิศส่วนกุศลไปให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว

ราชวงศ์
ประเทศไทยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขถึง 9 ชั่วคน และองค์สุดท้าย คือองค์ที่ 9 ขึ้นครองราชตั้งแต่ยังเด็ก และครองราชย์ได้ยาวนานถึง 60 ปี ปัจจุบันพระองค์พระชนมายุได้ 69 ปีแล้ว ถือได้ว่าครองราชย์ได้ยาวนานที่สุดในโลก

การปกครอง
ประเทศไทยเป้นประเทศเอกราชปกครองแบบประชาธิปไตรโดยมีพระมหากษัตริ์เป็นประมุข
ถึงแม้ว่าปัจจุบันกษัตริ์จะไม่มีบทบาททางการเมืองก็ตาม แต่ประสกนิกรก็ยังเคารพและรักใน
การเป็นพระมหากษัตริ์

ชายไทยทุกคนเมืออายุครบ 20 ปีจะต้องเกณฑ์ทหารและอุทิศตัวเป็นสาวกของพระสัมสัมพุทธเจ้า
Hej, :wai:

Här är en någorlunda översättning av din text,som innehöll vissa stavfel... 8)

Den thailändska kuturen har ärvts som ett kulturarv från generation till generation sedan urminnes tider.Detta har skett genom att de äldre i samhället har setts av de yngre som en viktig länk till sina förfäder.De yngre måste alltid visa respekt för äldre personer.
Den thailändska kulturtraditionen kan delas upp i tre större grenar.

Språket
Det thailändska alfabetet med dess bokstäver kostruerades år 1283 av Kung Ramkamhäng.Alfabetet influerades mycket genom kommunikationen med forntidens Khmerspråk och fick därför bokstäver och låneord från Pali och Sanskrit.Nutidens thaispråk består av 44 konsonsnter och 5 toner.Thai är därför mycket olikt engelskan.

Estetisk verksamhet som konstverk och hantverk
Kungligheter och adelsfolk har influerat de estetiska kulturyttringarna sedan antiken.
Ända till våra dagar så beskriver väggmålningarna olika religiösa ceremonier,riter och ritualer.
Lergodshantverk,keramik,tempelarkitektur,Buddhistiska skulpturer och trädsniderier som utförts i den thailändska traditionen är alla av hög kvalitet och mycket artistiskt fina.De thailändska konstnärernas skicklighet och skönheten i deras konst är bland de absolut bästa i världen.

Traditioner
Thailand har gamla värdefulla traditioner som gått i arv och bibehållits,t.ex det traditionella giftemålet,nyårsfestivalen Songkhran och Loy Khratong.
Eftersom den övervägande majoriteten av thailändarna är Buddhister så blandar de då ofta in en del religion i traditionerna.
Varje morgon kommer det munkar och dom troende samlas för att göra meriter och donera.Meriter görs för avlidna

Kungahuset
Thailand ledare är hans majestät konungen som är nummer nio i dynastin.Han kröntes till kung redan när han var väldigt ung.Han har suttit på tronen i 60 år och är nu 79 år gammal.Han är den regent i världen som suttit längst på tronen.

Statsskick
Thailand är ett självständigt land med styrelsesättet monarki,där kungen är statschef.
Fastän kungen inte blandar sig i nationens politik nuförtiden så är han ändå respekterad och älskad som statsöverhuvud
När thailändska män har fyllt 20 år så måste dom göra allmän värnplikt,och dom blir Buddhistiska lärljungar.

m.v.h. :wai:
Shaowpanyaa
 
Tack så hemsk mycket!!!!! ขอบคุณมากๆเลยน่ะคะ :wai:

mvh
pui
 
Status
Ej öppen för ytterligare svar.
 
 
Tillbaka
Topp