Om ni vill bli rika

nmax

Forumveteran
Svenska skattesystemet är komplicerat och svåröverblickbart. Därför har alla med stor kunskaper möjlighet att påverka hur mycket de vill betala. En dansk VD för ett svenskt företag kan försöka få artistskatt/expertskatt, som är lägre än vad swedisar betalar. En företagare kan beroende på sektor plocka ut en del av vinsten som vinst i stället för lön. När han sedan sålt företaget kan han hoppas på miljadärsskatt.

En person med tid och kunskaper har möjligheter att påverka sin skatt mer än en som bara betalar av gammal vana och förlitar sig på den svenska rättvisan och politikernas vackra ord "det är häftigt att betala skatt". Alla som känner en skatteexpert är gynnade om de har en social talang och kan bjuda på ett glas eller en middag.

Därför är diskussionerna här intressanta. Vad är det egentligen för skatter man talar om?

Trots allt är inte alla nöjda med svenska skattesystemet och dess flexibilitet utan flyttar undan delar av slantarna till andra länder med ännu lägre eller ingen skatt. En del gör det för att de är snåla andra gör det för att de retar sig på att de får lite tillbaka när välfärden eroderar och hur pamparna beter sig när det gäller förmåner eller skatter.

Förutom det svenska skattesystemet styrs vi människor av samvetet och uppfattningar om samhället. Det kan leda till ytterligare innovation och tankar, som är positiva eller negativa för samhället eller individen.

Det som jag skrivit om handlar till största delen om arbetsinkomster. En annan del är moms, bensinskatt, elskatter etc etc i all oändlighet. Det är en annan historia. Även den är intressant men passar kanske inte in just här.

Vet någon vad som styr thailändarnas tanker kring skatter?
Thailändare vet inte vad skatt är, få tjänar såpass att det blir någon, är väl bara Thaikineser.
 

Khuntan

Forumräv
Funderade idag på vad som har varit viktigast för mig och kom faktiskt fram till att just skatten har haft stor betydelse för mig. Men idag är väl skatten lägre så det blir sämre utväxling.
 

Krister

Forumveteran
Tänkte börja fondspara.
El kommer bli en bristvara...
Vilken fond placerar i kolkraft?
Polen o ungern kommer bli vinnare i det nya europa..
Vilken fond placerar mest i dessa länder?
 

Ubon

Forumveteran
Tänkte börja fondspara.
El kommer bli en bristvara...
Vilken fond placerar i kolkraft?
Polen o ungern kommer bli vinnare i det nya europa..
Vilken fond placerar mest i dessa länder?

Hur kommer Du fram till att el skulle bli en bristvara? hur många gånger tror Du att Solen täcker upp elbehovet på Jorden?

en beräkning som finns är att, om man täcker en 1/4-del av markytan av USA med solceller så klarar detta att försörja elbehovet på Jorden, fast själv skulle jag nog föredra att man använder ytan i Sahara, visst får Krister@ ha sin uppfattning att kolkraft är den framtida vinnaren, vilken jag inte delar, själv är jag nog av den uppfattningen att vatten är framtidens vinnare, att vatten i sig är ingen bristvara, men att rent vatten kommer att bli en bristvara, och detta har vi sett tidigare och än mer idag. Visst kan det vara möjligt att Polen/Ungern blir Europas vinnare i framtiden, själv har jag funderingar på Estland, efter att tittat på deras skattesystem, så jag sätter nog några kolkällarcoin på Estland som vinnare....
 

Krister

Forumveteran
Hur kommer Du fram till att el skulle bli en bristvara? hur många gånger tror Du att Solen täcker upp elbehovet på Jorden?

en beräkning som finns är att, om man täcker en 1/4-del av markytan av USA med solceller så klarar detta att försörja elbehovet på Jorden, fast själv skulle jag nog föredra att man använder ytan i Sahara, visst får Krister@ ha sin uppfattning att kolkraft är den framtida vinnaren, vilken jag inte delar, själv är jag nog av den uppfattningen att vatten är framtidens vinnare, att vatten i sig är ingen bristvara, men att rent vatten kommer att bli en bristvara, och detta har vi sett tidigare och än mer idag. Visst kan det vara möjligt att Polen/Ungern blir Europas vinnare i framtiden, själv har jag funderingar på Estland, efter att tittat på deras skattesystem, så jag sätter nog några kolkällarcoin på Estland som vinnare....
Problemet med solceller i Sahara e att det kommer kosta en del i energiförluster och infrastruktur så det kommer aldrig att bli ett alternativ här. Sedan ja la lite tveksam till stollarna som driver de svenska energibolagen, vad dom kommer hitta på. En sak hag dock tror på sikt att kärnkraften kommer stänga och vi kommer se extrem ökning av energikostnader för os svennar.
Troligtvis skiter ja i att pensionsspara och köper ett hus i Pattaya, rustar upp och hyr ut.
 

JanneMan61

Aktiv medlem
Tänkte börja fondspara.
El kommer bli en bristvara...
Vilken fond placerar i kolkraft?
Polen o ungern kommer bli vinnare i det nya europa..
Vilken fond placerar mest i dessa länder?
Jag skulle läsa på ordentligt angående framtidens energiförsörjning innan jag investerade. Svenska forskare och svensk industri är djupt involverade inom något man kallar LENR. Finns skrivet hur mycket som helst om detta nu. En del sa tidigare att det var bluff men många stora företag har rapporterat om att de forskar och omvärldsbevakar. Boing, Airbus, Mitsubichi, Google, Vattenfall, Volvo lastvagnar och hundratals andra företag.. De som uppger sig ligga längst fram i forskningen säljer enligt egen uppgift redan värme till flera företag.. Detta är något jag följt i ca 8 år och från att de flesta avfärdade det som bluff verkar de flesta tro att det stämmer idag. Uppsala universitet gjorde ett 1 månad långt test med positivt resultat.. Och en forskare från Uppsala är med i den innersta cirkeln angående teoretisk förklaringsmodell.. 
Senast ändrad:

Ubon

Forumveteran
Krister@
Tekniken går framåt, och en del står kvar på kolkraftens tid, pensionsspara i kolkraft eller hyra ut fastighet? absolut att hyra ut,
pengar in direkt, som kan omsättas i något annat...det finns ingen idag som vet vad en fond är värd om x år, förutom Ubon som
just gjort en inventering i kolkällaren...
 

Ubon

Forumveteran
Krister@

Kanske den som önskar satsa på kolkraft, ändrar sig efter att läst denna artikel?


Det är full snurr på den svenska vindkraften som ska fördubblas fram till 2022. En snabbt växande andel av elproduktionen i Sverige kommer från vindkraft. Men inget svenskt företag finns med bland de stora tillverkarna.

- Det hade varit bra om vi hade haft mer kompetens kring vindkraft hemma i Sverige. Det är viktigt att vi utbildar vindkraftstekniker så att vi blir mindre beroende av utlandet, säger Fredrik Lindahl, styrelseledamot i branschorganisationen Svensk vindkraftförening och i börsnoterade vindkraftsproducenten Slite vind.

Om några år ska motsvarande en fjärdedel av dagens totala elproduktion utgöras av vindkraftsel. I år producerar vindkraften i Sverige omkring 20 terawattimmar. Om tre år, 2022, ska produktionen vara uppe i 40 terawattimmar, enligt en prognos från Svensk vindenergi.

Den totala svenska elproduktionen för närvarande är nära 160 terawattimmar per år.

Den svenska vindkraftsboomen bygger på politiska beslut. I juni 2016 slöt den rödgröna regeringen samt Moderaterna, Centern och Kristdemokraterna energiöverenskommelsen. Den innebär att den svenska elproduktionen ska vara helt förnybar 2040.

Men hur den svenska elförsörjningen ska se ut 2040 debatteras och diskuteras. I våras sällade sig Moderaterna och Kristdemokraterna till Liberalernas mer kärnkraftsvänliga linje. M och KD talar nu om att den svenska elproduktionen ska vara fossilfri, snarare än förnybar.

I dag svarar kärnkraften och vattenkraften för omkring 40 procent vardera av den svenska elproduktionen. Det gör att Sverige redan i dag, jämfört med många andra länder, använder en låg andel fossila bränslen för att producera sin el.

Den statliga energikommissionen har i uppdrag att staka ut vägen för den framtida energiförsörjningen. Och det är uppenbart att vindkraft blir en viktig del av lösningen.

Kritiker pekar på att byggandet av vindkraftverk orsakar klimatutsläpp och hävdar att vindkraften egentligen inte bär sig ekonomiskt. Vindkraftverk syns på långt håll i landskapet, de låter och enligt kritiker stör de fågellivet. Men vindkraftens anhängare ser ut att vinna och nya turbiner växer som svampar ur marken.

- Att producera vindkraftsel har blivit så mycket billigare att det verkligen lönar sig att bygga vindkraft, säger Sara Grettve, projektledare på Energimyndigheten.

Men den svenska vindkraften, liksom vindkraften i många andra länder, tar emot stöd. I Sverige ges stödet i form av elcertifikat som finns för att främja förnybar elproduktion.

Förenklat kan man säga att systemet fungerar så att elproducenterna får elcertifikat av staten när de producerar förnybar el. När elleverantörerna köper förnybar el från producenten får de betala både för elen och för certifikaten.

Markbygden utanför Piteå är tänkt att bli Europas största landbaserade vindkraftspark och ska enligt planerna producera omkring 10 terawattimmar per år, motsvarande 6-7 procent av Sveriges samlade elproduktion, när parken är fullt utbyggd. Det tysksvenska företaget Svevind har beräknat att hela vindkraftparken Markbygden ska vara i drift 2021.
 

SatanG

Forumräv
Krister@
Tekniken går framåt, och en del står kvar på kolkraftens tid, pensionsspara i kolkraft eller hyra ut fastighet? absolut att hyra ut,
pengar in direkt, som kan omsättas i något annat...det finns ingen idag som vet vad en fond är värd om x år, förutom Ubon som
just gjort en inventering i kolkällaren...
Utbyggnaden av kolkraftverk globalt är ju enorm. Asien, Afrika etc, sen snackas det elcyklar i Sverige, som tack vare skogen inte tillför någon CO2 öht, ska visa Kina och andra länder hur bra man kan vara.
Horribelt i landet upp-å-ner.

/ SatanG
 

Acke

Forumräv
... som tack vare skogen inte tillför någon CO2 öht, ...
Något som en och annan tydligen börjar ta till sig. :nod:

" ... Forskare i Zürich har räknat ut att två tredjedelar av den koldioxid som tillförts atmosfären genom mänsklig aktivitet kan bindas i nyplanterade träd. Vi skulle kunna komma ned i halter som ligger i nivå med de som rådde under tidigt 1900-tal. Då planteras träden enbart på platser där de kan växa väl och inte på mark som används för att odla mat eller till stadsbebyggelse. ..."
 

Krister

Forumveteran
Ja hur som helst så det där med vindkraft tror jag inte på. Vad händer en kall vinternatt då det inte blåser. Det måste då finnas en backup som är av väldigt stora mått typ flera kärnkraftsreaktorer. Sedan ska vindkraftsskiten underhållas och bytas ut efter ett antal år då de slitits ut. Att producera dessa kommer läggas pà länder med kolkraftsverk och cirkeln e sluten.
Hur som helst kommer elräkningarna vara mycket högre i framtiden och nån måste då tjäna en helvetes massa pengar.
Sen blotta tanken att investera i företag som till syvende o sist är beroende av svensk politik är ja lite tveksam till.
Om man vänder på det så borde även bolag som utvinner den svenska skogen gå bra i framtiden. Höjd co2 kommer göra att det växer så det knakar.. råvaran kommer bli billigare och det mesta går på export. Så räknat i % av investerade svenska pesetas så kommer de nog gå bra. Om inte Mp får till att skydda all skog för då e vi tillbaka på ruta 1 i det resonemanget med...

Får fortsätta fundera tror ja haha skål vetja...
 

Ubon

Forumveteran
Funderat på detta med geo-värme, men som vanligt, en kostnadsfråga...borra tillräckligt djupt, ångan omvandlas till el, värmen går ut på fjärrvärmenätet.
 

PanPan

Forumveteran
Funderat på detta med geo-värme, men som vanligt, en kostnadsfråga...borra tillräckligt djupt, ångan omvandlas till el, värmen går ut på fjärrvärmenätet.
Används väl inte majoriteten av elen i världen till uppvärmning, alla bor inte i Sverige.
Talas om elbrist och ökade priser, finns inte en möjlighet för vindkraftverk att täcka jordens elbehov idag, och behovet ökar.
 

Liknande trådar

 
Topp