Corona viruset sprider sig

JanneMan61

Forumräv
Kan du förklara statistiken? Jag tycker t ex att den är svår att förstå om t ex någon snurrat runt i vårdkedjan. Haft coronan och detta har konstaterats resp inte konstaterats före döden? Tvivlar t ex på att man offrade tester i början av krisen på obduktioner om man nu genomförde sådana.

Min tro är att fullständig statistik kommer senare. Att nu sitta och plocka statistik från olika databaser framstår som besvärligt eller omöjligt.
Statistik är svårt och jag kan inte förklara den. Men för den verkligt intresserade står där förklaringar, beräkningsmodeller med mera. Inte har jag tid eller ork att sätta mig in i allt. Vi "lekmän" får vänta till en förenklad överskådlig statistik är sammanställd efter pandemin..
 

ulflan

Forumräv
Hej

WHO tog ju tillbaka sitt direkt felaktiga påstående, man kan inte dra den slutsatsen genom att avläsa en av många parametrar.

Det du säger är ju t.ex att nästan ingen eller i vart fall väldigt få i Sverige kör för fort om inga fartkontroller utförs, utför man sen 100 000 tals fartkontroller och griper tusentals förare för fortkörning så skulle det enligt dig innebära att folk har börjat köra mycket fortare, riktigt så fungerar det inte, farten har ju i själva verket varit densamma hela tiden.

Mvh isan lover
Fortfarande är det så att du gör antaganden om tiden före fartkontrollerna. Mätning ger ett säkrare underlag än gissningar.
 

JanneMan61

Forumräv
Ja, det har du rätt i. Jag såg 2 inlagda på IVA och 6 sjukhusvårdade (Umeå).
Om nu dessa 2 och 6 personer dör idag och det kommer in det samma antalet samma dag, så ser vi inte det i statistiken.
Det är jobbigt att sitta med PDF'er och läsa och analysera dessa och loggföra saker bakåt i tiden. Men även där bommar vi, så länge inte rådatan anger nya fall och avskrivna fall.
Du ser det under statistiken för vårdtillfällen och unika personer. Ökar den för unika personer så vet du att personerna på IVA bytts ut. Sen får du kolla ifall någon dött på aktuell IVA annars så har de flyttats till en annan intensivvårdsavdelning eller skrivit ut från IVA o_O. Naturligtvis har du rätt det blir alldeles för tungrott för oss lekmän.... Men statistiken finns där och den kommer det att forskas på i årtionden framöver...
 

Isan Lover

Forumveteran
Fortfarande är det så att du gör antaganden om tiden före fartkontrollerna. Mätning ger ett säkrare underlag än gissningar.
Hej

Absolut, men ingen vettig människa tror väl ändå på något annat resultat än att fler fartkontroller leder till att fler fortkörare grips, samt att färre fartkontroller leder till färre gripna, det är ju mer eller mindre en oundviklig konsekvens om man utför kontrollerna på samma plats och med samma trafik.

Mvh isan lover
 

andrejsdenruskige

Forumveteran
Statistik är svårt och jag kan inte förklara den. Men för den verkligt intresserade står där förklaringar, beräkningsmodeller med mera. Inte har jag tid eller ork att sätta mig in i allt. Vi "lekmän" får vänta till en förenklad överskådlig statistik är sammanställd efter pandemin..
Statistik är svårt, speciellt för att man ska ha någon som beställer statistiken och han ska veta vad han beställer och den ska uppfylla ett syfte.
All grunddata finns, eller borde finnas. Hur man registrerar alla enskilda fall och VAD man registrerar är viktigt.
Hur många inlagda på IVA är ointressant. Hur många nyinkomna på IVA är intressantare. 20 st ut och 20st nya in är viktigare att veta än att statistiken är oförändrad.
Aktiva fall är långt mer intressant än ackumulerad mängd positivt testade. Antal friska är således väldigt viktig information.
Låt säga att vi bara presenterar ackumulerade fall till WHO. Då har vi fort 1 miljon smittade i Sverige. Om så 999.999 är friska och vi bara har ett aktivt och isolerat fall är ingenting man kan avläsa i någon statistik. Då blir ju Sverige livsfarligt att besöka
 

andrejsdenruskige

Forumveteran
Du ser det under statistiken för vårdtillfällen och unika personer. Ökar den för unika personer så vet du att personerna på IVA bytts ut. Sen får du kolla ifall någon dött på aktuell IVA annars så har de flyttats till en annan intensivvårdsavdelning eller skrivit ut från IVA o_O. Naturligtvis har du rätt det blir alldeles för tungrott för oss lekmän.... Men statistiken finns där och den kommer det att forskas på i årtionden framöver...
Ja, datan och loggförning finns där förhoppningsvis. Presentationen av statistiken är dock värdelös och säger inte så mycket.
 

Isan Lover

Forumveteran
Hej

Här i Bohuslän blir det fler och fler turister för varje vecka nu, det är fortfarande mest Svenska husbilar, båtar och campare, men inslaget av Norrmän, Danskar och Tyskar ökar stadigt, när man talar med dessa så upplever dom inte alls ett besök här som något risktagande, det finns gott om plats både på land och till sjöss, så man behöver inte trängas om man inte själv väljer detta.

Inte ens krav på karantän när dom återvänder hem kan hålla Norrmän härifrån, många av dom som har hus och båtar här väljer att lämna Norge och tar sin karantän när semestern är slut och dom återvänder hem, dom man talar med är väldigt kritiska till sin regering.

Mvh isan lover
 

andrejsdenruskige

Forumveteran
Hej

Här i Bohuslän blir det fler och fler turister för varje vecka nu, det är fortfarande mest Svenska husbilar, båtar och campare, men inslaget av Norrmän, Danskar och Tyskar ökar stadigt, när man talar med dessa så upplever dom inte alls ett besök här som något risktagande, det finns gott om plats både på land och till sjöss, så man behöver inte trängas om man inte själv väljer detta.

Inte ens krav på karantän när dom återvänder hem kan hålla Norrmän härifrån, många av dom som har hus och båtar här väljer att lämna Norge och tar sin karantän när semestern är slut och dom återvänder hem, dom man talar med är väldigt kritiska till sin regering.

Mvh isan lover
Ja, det är många som inte är nöjda med regeringen och besluten som har blivit tagna. Norge är nog lika delat som Sverige angåendes vad som ska göras eller inte.
 

Ubon

Forumveteran
Coronastrategi? det är uttalat att det finns ingen strategi, uttalanden om flockimmunitet, har minskat över tid, kan det vara så illa, att det finns en dold agenda, vi låter folk bli smittade, men inte mer till antal än att sjukvården hinner med, då uppnår vi flockimmunitet över tid....rätt/fel, med tanke på den andra vågen, kanske inte är så tokigt tänkt ändock, men ett dyrbart experiment på bekostnad av liv.
Idag läser jag detta...

Expert: ”Svenska strategin är ovanlig – men smart”
William Hanage, biträdande professor i epidemiologi vid Harvard-universitetet, menar att den svenska coronastrategin till stor del har missförståtts av omvärlden och att Sverige i vissa avseenden tvärtom haft en ”smartare strategi” än andra länder.
– Sveriges linje har varit ovanlig eftersom landet tagit till mindre stränga ingrepp för att minska spridningen samtidigt som åtgärder sattes in tidigt under pandemin. Sverige har involverat breda samhällsgrupper och lyckats hålla trycket på vården på en nivå man kunnat hantera, säger han till nyhetsbyrån Bloomberg.
Samtidigt konstaterar han att Sverige haft hög dödlighet i covid-19, särskilt i utsatta grupper.
– I slutändan får tiden utvisa vilka som haft bäst strategi, konstaterar William Hanage.


Nja, jag vill inte direkt kalla mig för expert, men att logik och ologiskt tänkande går hand i hand
har jag uppfattningen om, att närmare sanningen kommer vi, när vi når brytpunkten, nu vill jag
passa på att tacka för allt stöd jag fått, positiva uttalande som, Hurra, tummen upp, härligt att
Du är med oss, rösta på Ubon som President, vi är med dig, man blir rörd av all vänlighet...
 

andrejsdenruskige

Forumveteran
Idag läser jag detta...

Expert: ”Svenska strategin är ovanlig – men smart”
William Hanage, biträdande professor i epidemiologi vid Harvard-universitetet, menar att den svenska coronastrategin till stor del har missförståtts av omvärlden och att Sverige i vissa avseenden tvärtom haft en ”smartare strategi” än andra länder.
– Sveriges linje har varit ovanlig eftersom landet tagit till mindre stränga ingrepp för att minska spridningen samtidigt som åtgärder sattes in tidigt under pandemin. Sverige har involverat breda samhällsgrupper och lyckats hålla trycket på vården på en nivå man kunnat hantera, säger han till nyhetsbyrån Bloomberg.
Samtidigt konstaterar han att Sverige haft hög dödlighet i covid-19, särskilt i utsatta grupper.
– I slutändan får tiden utvisa vilka som haft bäst strategi, konstaterar William Hanage.


Nja, jag vill inte direkt kalla mig för expert, men att logik och ologiskt tänkande går hand i hand
har jag uppfattningen om, att närmare sanningen kommer vi, när vi når brytpunkten, nu vill jag
passa på att tacka för allt stöd jag fått, positiva uttalande som, Hurra, tummen upp, härligt att
Du är med oss, rösta på Ubon som President, vi är med dig, man blir rörd av all vänlighet...
Strategin var väl från början att inte överbelasta sjukvården och försöka hålla smittan så pass låg att man inte överbelastas.
Verkar som att man såg att smittan var ostoppbar och att man bara får försöka att hålla den på gränsen till vad man klarar, då man knappast förväntade att vaccin eller medicin skulle komma inom rimlig tid.
Sedan var man väl rädda för att just gamla och svaga skulle bli utsatta och där har man ju medgett att man inte lyckats med att hålla den gruppen skärmar.
 

Acke

Forumräv
Man räknas som frisk då minst 7 dygn gått från första symtom ifall man inte haft några symtom de sista 48 timmarna undantaget rethosta och nedsatt lukt/smak. Men till äldreboende är det 14 dygn.
Det har kommit nya direktiv nu. Från Text-TV:

Nya riktlinjer: Då är du smittfri

Folkhälsomyndigheten har tillsammans med en expertgrupp tagit ut nya riktlinjer över när en person är smittsam
efter att ha insjuknat i covid-19.


* Personer med konstaterad covid-19 som håller sig isolerade i hemmet kan bedömas som smittfria efter minst två
dygns feberfrihet och allmän förbättring, när det dessutom gått minst sju dygn sedan insjuknandet.

* För personal inom vård och omsorg med misstänkt eller konstaterad covid-19 gäller samma tidsgränser, med
tillägget att de alltid bör provtas vid misstanke.

* Symtomfria personer bör allmänt inte provtas. Om så skett bedöms de som smittfria sju dagar efter positivt
prov. Vid symtom efter provtagningen räknar man från insjuknandedagen. Vid nyliga covid-19-symtom räknar man från
insjuknandedagen.

* Inom särskilda boenden för äldre och korttidsvård och miljöer med särskilt känsliga individer tillämpas, tids-
gränsen minst 2 dagars feberfrihet och stabil förbättring samt 14 dagar efter insjuknande.

* För sjukhusvårdade personer med svårare sjukdomsbild krävs minst 2 dygns feberfrihet, stabil klinisk förbätt-
ring samt 14 dagar från insjuknande.


Första punkten verkar vara samma som tidigare. Lite konstigt att det kan vara 1 vecka resp. 2 veckor! Man kan liksom inte vara mer eller mindre smittfri beroende på vad man jobbar med. Jag kan förstå tänket med säkerhetsmarginal, men det betyder i så fall att långt ifrån alla "enveckors" inte är smittsamma. :xmas_smiley:
 

andrejsdenruskige

Forumveteran
Det har kommit nya direktiv nu. Från Text-TV:

Nya riktlinjer: Då är du smittfri

Folkhälsomyndigheten har tillsammans med en expertgrupp tagit ut nya riktlinjer över när en person är smittsam
efter att ha insjuknat i covid-19.


* Personer med konstaterad covid-19 som håller sig isolerade i hemmet kan bedömas som smittfria efter minst två
dygns feberfrihet och allmän förbättring, när det dessutom gått minst sju dygn sedan insjuknandet.

* För personal inom vård och omsorg med misstänkt eller konstaterad covid-19 gäller samma tidsgränser, med
tillägget att de alltid bör provtas vid misstanke.

* Symtomfria personer bör allmänt inte provtas. Om så skett bedöms de som smittfria sju dagar efter positivt
prov. Vid symtom efter provtagningen räknar man från insjuknandedagen. Vid nyliga covid-19-symtom räknar man från
insjuknandedagen.

* Inom särskilda boenden för äldre och korttidsvård och miljöer med särskilt känsliga individer tillämpas, tids-
gränsen minst 2 dagars feberfrihet och stabil förbättring samt 14 dagar efter insjuknande.

* För sjukhusvårdade personer med svårare sjukdomsbild krävs minst 2 dygns feberfrihet, stabil klinisk förbätt-
ring samt 14 dagar från insjuknande.


Första punkten verkar vara samma som tidigare. Lite konstigt att det kan vara 1 vecka resp. 2 veckor! Man kan liksom inte vara mer eller mindre smittfri beroende på vad man jobbar med. Jag kan förstå tänket med säkerhetsmarginal, men det betyder i så fall att långt ifrån alla "enveckors" inte är smittsamma. :xmas_smiley:

Ja, luddigt värre. Tydligen allt för svårt att testa folk
 

JanneMan61

Forumräv
J
Det har kommit nya direktiv nu. Från Text-TV:

Nya riktlinjer: Då är du smittfri

Folkhälsomyndigheten har tillsammans med en expertgrupp tagit ut nya riktlinjer över när en person är smittsam
efter att ha insjuknat i covid-19.


* Personer med konstaterad covid-19 som håller sig isolerade i hemmet kan bedömas som smittfria efter minst två
dygns feberfrihet och allmän förbättring, när det dessutom gått minst sju dygn sedan insjuknandet.

* För personal inom vård och omsorg med misstänkt eller konstaterad covid-19 gäller samma tidsgränser, med
tillägget att de alltid bör provtas vid misstanke.

* Symtomfria personer bör allmänt inte provtas. Om så skett bedöms de som smittfria sju dagar efter positivt
prov. Vid symtom efter provtagningen räknar man från insjuknandedagen. Vid nyliga covid-19-symtom räknar man från
insjuknandedagen.

* Inom särskilda boenden för äldre och korttidsvård och miljöer med särskilt känsliga individer tillämpas, tids-
gränsen minst 2 dagars feberfrihet och stabil förbättring samt 14 dagar efter insjuknande.

* För sjukhusvårdade personer med svårare sjukdomsbild krävs minst 2 dygns feberfrihet, stabil klinisk förbätt-
ring samt 14 dagar från insjuknande.


Första punkten verkar vara samma som tidigare. Lite konstigt att det kan vara 1 vecka resp. 2 veckor! Man kan liksom inte vara mer eller mindre smittfri beroende på vad man jobbar med. Jag kan förstå tänket med säkerhetsmarginal, men det betyder i så fall att långt ifrån alla "enveckors" inte är smittsamma. :xmas_smiley:
Jag lyssnade på ett föredrag/utbildning över webben för några veckor sedan. Där sa man rakt ut att det kunde finnas några enstaka patienter som fortfarande var något smittsamma. En frisk person blir inte med största sannolikhet smittad av en sådan patient. Men boende på äldreboende är ofta så svaga och mottagliga att smitta kan uppstå. Jag tror att medvetenheten har ökat att den stora spridningen på äldreboenden till stor del faktiskt kommit från sjukhusen...
 

soysanwan

Forumräv
Här en del av lagtexten i socialtjänstlagen. Jag tycker att allt är noga reglerat. Bosättningskommunen betalar men vistelsekommunen utför. Ingen behöver oroa sig för att några småkommuner blir plundrade av sommargäster. Kan bli en bra affär förutsatt att man får fram folk till arbetsuppgifterna. Tänk på att Sverige i dag har en arbetslöshet på runt 10%. Prinsessan Sofia utbildade sig tre dagar för att kunna jobba som vårdbiträde på Sophiahemmet.

Möjligheten att någon tillfälligt byter kommun genom mantalsskrivning finns också men det kostar en slant.

Vistelsekommun kan vara Orust. Bosättningskommun Göteborg.

Vistelsekommunens skyldighet att bistå bosättningskommunen
6 §
När en enskild avser att vistas en kortare tid i en annan kommun än bosättningskommunen, och till följd av hög ålder, funktionsnedsättning eller allvarlig sjukdom behöver stöd och hjälp för detta, är vistelsekommunen skyldig att på begäran
1. bistå med den utredning som bosättningskommunen behöver för att kunna pröva den enskildes behov av stöd och hjälp,
2. verkställa bosättningskommunens beslut. Lag (2011:328).

7 § Om en bosättningskommun har begärt verkställighet enligt 6 § 2, ska bosättningskommunen ersätta vistelsekommunen för verkställighetskostnaderna. Ersättningen ska betalas enligt den ersättningsnivå som bosättningskommunen tillämpar för motsvarande insatser. Lag (2011:328).Ansökan om insatser i en annan kommun
8 §
En person som önskar flytta till en annan kommun, får ansöka om insatser i den kommunen om han eller hon
1. till följd av hög ålder, funktionsnedsättning eller allvarlig sjukdom har ett varaktigt behov av omfattande vård- eller omsorgsinsatser och därför inte kan bosätta sig i den andra kommunen utan att de insatser som han eller hon behöver lämnas, eller
2. på grund av våld eller andra övergrepp behöver flytta till en annan kommun men inte kan göra det utan att de insatser som han eller hon behöver lämnas. Lag (2011:328).

9 § En ansökan enligt 8 § ska behandlas som om den enskilde var bosatt i inflyttningskommunen. Är den sökandes behov tillgodosedda i bosättningskommunen, får hänsyn inte tas till den omständigheten när ansökan prövas.

Bosättningskommunen är skyldig att på begäran bistå med den utredning som den andra kommunen behöver för att kunna pröva ansökan. Lag (2011:328).
Om jag tolkar det rätt så finns det utrymme för handläggningstid. Det kan nog vara allt från någon dag till månad. Hindret är vilken arbetsbörda eventuella tjänstemän har. först skall begäran läsas. kollas om tillgång på personal och ev. anställa extrapersonal. sedan schemaläggning. Med flax någon vecka. med otur tre månader. Som det står är det inte en ekonomisk fråga utan möjligheter att på att säkert sätt att tillfredsställa begäran. Plocka in någon från gatan utan relevant utbildning kan leda till kaos som vi såg i äldrevården i Stockholmsregionen. Tvivlar på att semesterkomunerna vill bli beskylda för att genom slarv ha bidragit till att de med hemtjänst blir smittade.
 

soysanwan

Forumräv
Var skrev jag att jag hade Covid ??? Jag skrev att jag skall testa mig mot antikroppar , sen vet jag om det kan ha varit detta, men du tycks veta det som rapar ur dig en massa dynga , gå och sov en stund så kanske du mår bättre
Går inte i polemik med personer som dig , det ger absolut inget utbyte så bemöda dig inte att försöka tänka till för att få ihop mer dumma inlägg om min hälsostatus,
Stoppar dig i den berömda "ignore" , där passar du bäst enligt mitt tycke
Så vi är flera som har drömt att du har skrivit att du troligtvis hade fått det under din senaste resa. Tack för att du anser mig vara drömmare.
 

soysanwan

Forumräv
Ja, det får man hoppas.
Då är det ju verkligen positivt, speciellt när antallet covid fall ökar (på pappret)
Tyvärr så är det där med testkaoset en stor felkälla så vi vet inte när de blev smittade. var det två veckor sedan eller tre månader. tester har blivit så försenade i transport till labb att de är av tvivelaktigt värde.
Med tanke på att det som varit tror jag att det dröjer bra bit in på juli innan vi vet om testresultaten anger nysmittade
 

soysanwan

Forumräv
jag förstår vad du menar , att smittan i realiteten inte ökar , har jag förståt dig rätt ?
Men det ser ju inte WHO , de ser en markant ökning och drar då slutsatser därav, det borde även AT förstå att de gör , det är ju självklart

Jag tror inte det spelar någon roll IL , Vi vill båda att skiten stoppas , det är huvudsaken , båda vill vi ha ett Covidfritt land och kunna åka till vårt älskade Thailand :)
Du läser som fan läser bibeln. Vad Il försöker förklara är att tester man mer så hittar man mer. Testar man mindre hittar man mindre Det är absolut inte samma sak som att smittläget ändras.
Om du har svårt för att förstå det är det meningslöst att diskutera med dig.
 
 
Topp