Corona viruset sprider sig

Isan Lover

Forumveteran
Men, matvaror var kanske en förenkling då det antyder livsmedelsaffär för de flesta. Nu var det matlagning till försäljning och det handlar i högsta grad om människor då kontroll är till för att människor inte skall bli sjuka av det, samt att om det inträffar sjukdom skall den vara spårbar.
I övrigt räknade du bara upp misstag och svagheter från kontrollmyndigheten och ingen svaghet med det privata.

Om jag skickar min fru att köpa en bil och själv tänker mig en fin mercedes och hon kommer hem lycklig med en liten fiat. Då har jag felat i kravställningen, det är ju inte hon som gjort fel.
Du räknar upp tillkortakommanden skapade av en bristande kontrollmyndighet som inte ställt krav på det de köpt och inte ens brytt sig om att titta på den, om det vart rätt.
Lägg skulden där den hör hemma.
Hej

Jag tycker som sagt att vi bör lämna den här diskussionen med tanke på trådens innehåll, det är ju en tråd om coronaviruset, fortsätter vi diskutera för och emot privatisering av vård, omsorg och skola blir det ju politik och det har vi ju en egen forumdel för.

Mvh isan lover
 

soysanwan

Forumräv
Ok, spännande läsning.
Tegnells förklaring håller inte, men jag skuldbelägger inte honom eller FHM direkt, utan bara indirekt.

Redan från socialstyrelsen har det gått ut direktiv som mer eller tar bort kravet på individuel läkarbedömning i kombination med att man ger rådet att inte kontakta sjukvård eller belasta sjukvården med dessa äldre när de blev sjuka.
Man lade dessutom ribban för om de skulle få vård eller rätt bedömning, inte mot bakgrund av hur väl de ev. skulle kunna ta till sig vården, utan istället på bedömningen om de självständigt klarar av att tvätta sig och hålla rent runt omkring sig utan hjälp. Även om de visade tecken på glömska bedömdes de inte kunna vårdas för sjukdom.
För att placeras i den grupp som inte skulle få vård räckte det i princip med att en undersköterska hade nämnt i journal att personen var glömsk. En mycket grov gruppering.

Det här är rätt allvarligt och troligen i strid med svensk lag.
En artikel som ansluter till det här och är öppen är denna. Den tar dock inte upp alla delar DN's artikel gör. Rekommenderar läsning av också DN artikeln för att se mer vad som låg bakom.
Äldre nekas vård på förhand i pandemin
då feber ibland kan påverka närminnet i samma grad som alkohol så gäller det att passa sig för att bli för sjuk. Speciellt med din beskrivning av instruktionerna.
 

soysanwan

Forumräv
Jag delar inte din uppfattning att all vård skulle vara statlig. Du går ju längre än Kd som vill förstatliga sjukvården. Varför tror du att detta är bra. Risken är ju att glesbygdsbor måste åka längre än i dag. Har du sett en uppgift om att det fattades syrgas?
Enligt den enligt vissa opålitliga nyhetsmedia. Var några månader sedan
 

soysanwan

Forumräv
Ingendera som du skulle upptäckt om du läst länkarna i din sökning.
Någon brist på syrgas har inte förekommit. Vi har så stora lager att det snarare skulle vara extremt svårt tömma de lagren med enda orsak hjälp i sjukvård.
Det dina länkar talar om är helt andra saker. Dels hur kroppen reagerar vid brist på syre, dels att äldre i äldrevården har brist på syre på grund av att äldrevården i fall har tagit bort den från äldreboenden och fall där syret tagits bort som vård för att enbart ge morfin, den äldre behövde alltså mer syre för att överleva.
Det fanns också exempel syrgas tagit slut mitt under en operation och liknande. D.v.s. dålig uppmärksamhet.
Däremot har landstingen haft upphandlingsproblem, men det har haft andra orsaker och tidpunkt.
Fanns några artiklar om att det inte fanns på många äldreboenden.
 

soysanwan

Forumräv
Jag tror på fullständig privatisering, varken stat, landsting eller kommun skall bedriva någon form av verksamhet. De skall köpa in tjänster till allmännyttan men behöver ha erforderlig kompetens för den uppgiften.
Så är det inte idag. I dagsläget sitter det en kvinna (oftast är det kvinnor) på kommunen och skall köpa in allt från blöjor till brandbilar. Hon har på sin höjd utbildning till socionom och har en politiskt tillsatt chef som inte kan stötta tekniskt på något vis.
Som förväntat funkar det upplägget "sådär"...
Varför var det ingen privat aktör som visat intresse för att ta över efter nedläggningarna av sjukvård i inre Norrland?
 

PeterSfa

Forumveteran
Då måste det ju vara bra att staten tar över, kostnaderna för
delas jämnt över landets
Så var är problemet.
Varför skulle det vara att föredra? Jag ser ingen skillnad då finansiering kommer från samma plats, plånboken från arbetaren genom skatter.
Stat har en förmåga att inte klara verksamhet i kombination med att det tappas i närhet vad gäller beslut och möjlighet påverka.
När man talar om Privat, vs, Landsting vs Stat talar man om verksamheten som sådan, inte vart pengarna kommer från eftersom det är samma pengar.
Som äldre skulle jag uppskatta att på boende kunna träffa chefen som har hand om mig, jämfört med en överbetald partikamrat sitter i Stockholm och beslutar över huvudet.
 

Holmen

Forumveteran
Varför skulle det vara att föredra? Jag ser ingen skillnad då finansiering kommer från samma plats, plånboken från arbetaren genom skatter.
Stat har en förmåga att inte klara verksamhet i kombination med att det tappas i närhet vad gäller beslut och möjlighet påverka.
När man talar om Privat, vs, Landsting vs Stat talar man om verksamheten som sådan, inte vart pengarna kommer från eftersom det är samma pengar.
Som äldre skulle jag uppskatta att på boende kunna träffa chefen som har hand om mig, jämfört med en överbetald partikamrat sitter i Stockholm och beslutar över huvudet.
du glömde några stycken så novellen blir fullbordad.
 

PeterSfa

Forumveteran
SÅ DU SKITER i Cypern Bahamas, etc
Självklart gör jag det.
Man får tjäna pengar, inget fel i det.
Vi har gjort det sedan hedenhös och det är det enda sättet ett samhälle kan fungera.
Man byter varor för att nå till den nivå man vill ligga på.
Att du är avundsjuk att pengarna inte ramlar in på ditt konto är en helt annan sak.
Kanske, bara kanske, du måste jobba istället för leta sofflock och vara sur för att pengarna inte kommer som manna från himlen. Upp till dig, du är inte överkörd för att du inte fick pengar medan du körde kronblomstil.
 

Liknande trådar

 
Topp