Varning - trafikljuset har fast rött sken för husk..

 
Status
Ej öppen för ytterligare svar.
A

Anonym

Gäst
Sedan den 31 maj är är det inte möjligt att få "lagfart" för mark som ägs av bolag där utlänning är delägare om inte de thailänska delägarna verkligen också är delägare full ut och därmed betalat sin andel. Det skall komma ett förtydligande från aktuellt ministerium denna vecka. Men det förefaller helt klart att den gråzon som tidigare använts för att äga mark med hus nu stängs. Det är dock ok att äga en byggnad och leasa marken i trettio år. Lagen här är entydig - utlänning får endast i mycket speciella fall äga mark och politiskt är denna lag inte alls ifrågasatt.

Mitt råd är att avvakta vad som händer. Köpa condominium (motsvarar bostadsrätt) är helt ok om reglerna följs.

Tyvärr har marknaden på turistorter i Thailand blivit överhettade och det har blivit säljarnas marknad. Alla köpare förefaller agera typ "vågar de andra är det nog ok så då vågar jag också". Men med de exploatörer som numera finns av en del "utländska husprojekt" är jag säker att det finns flera av dem som nu allvarligt överväger att "lämna skeppet innan det sjunker". Tyvärr lämnar de också då många som redan har köpt och betalt upp till 100% av köpeskillingen men ej fått varken lagfart eller hus.
Det finns dock utländska exploatörer av god kvalitet också och dessa kommer säkert göra precis allt de kan för att tillvarata sina kunders intressen.

Var försiktig. Thailand är ett land i utveckling som saknar all form av trygghetslagar som finns i Sverige
 
A

Anonym

Gäst
Husägande i Thailand

En sak att komma ihåg är att förfarandet med att bilda ett Ltd. bolag som i sin tur köper mark och/eller hus har varit varit olagligt även tidigare. Detta under förutsättning att bolaget inte varit rörelsedrivande, haft utlänningar som delägare och enda syftet varit just ägande.
Det har dock varit mycket ovanligt att myndigheterna stävjat dessa bolag, men när de gjort det har resultatet blivit tvångslikvidation av bolaget, försäljning av tillgångarna (fastigheten) samt åtal för delägarna.

Mot den bakgrunden är nuvarande förändring inget mer än ett sätt att se till att tidigare lagar praktiseras och efterlevs så som det en gång var tänkt. Personligen tror jag dock att tillämpningen av denna lag, som med så många andra, kommer att luckras upp med tiden.

Viktigt att påpeka är att det finns andra säkra och lagliga sätt att ha ett hus i Thailand. Som Tom nämnde är arrende av enbart mark eller både hus och mark ett sådant.
Arrendet kan registreras på lokala InskrivningsMyndigheten och löper i perioder om max 30 år i taget och utan något övre tak. Korrekt registrering och rätt utformat avtal med ägaren gör detta till ett i princip lika tryggt "ägande" som om man har egen lagfart på fastigheten.
 
Status
Ej öppen för ytterligare svar.
 

Liknande trådar

P
Svar
49
Visningar
10 K
Gazton
G
N
Svar
0
Visningar
1 K
N
 
Topp